Rusi chcú o štvrtinu zvýšiť jadrovú produkciu

Ruská vláda ohlasuje nízkouhlíkovú stratégiu, ktorá zahŕňa 25-percentný nárast výroby z jadrovej energie.

0
73

Rusko zverejnilo návrh stratégie nízkouhlíkového hospodárskeho rozvoja do roku 2050, ktorý zahŕňa zvýšenie výroby z jadrových zdrojov v národnom energetickom mixe. Ruské ministerstvo pre hospodársky rozvoj vo vyhlásení uviedlo, že medzi ciele patrí zníženie uhlíkovej náročnosti ekonomiky o 9% do roku 2030 a o 48% do roku 2050 z úrovne roku 2017. V stratégii sa do roku 2030 predpokladá zníženie emisií skleníkových plynov na 67% úrovne roku 1990.

Podľa tejto stratégie sa od ruských jadrových elektrární (JE) očakáva, že v roku 2030 vyrobia 225 TWh elektrickej energie (nárast o 8,1% v porovnaní s rokom 2019) a 260 TWh (+ 25%) v roku 2050. Podľa údajov zverejnených v januári tohto roku bola jadrová výroba za rok 2019 asi 208 TWh. Jadrový podiel elektriny vyrobenej v Rusko bol v roku 2019 na úrovni 19%. Stratégia ukazuje, že jadrový podiel bude v roku 2030 asi 17% a v roku 2050 sa zvýši na približne 20%.

Podľa štatistík Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu je v Rusku v komerčnej prevádzke 38 jadrových blokov a štyri bloky sú vo výstavbe. Vládny plán na zavedenie výroby elektriny do roku 2035 predpokladá ďalších 17 jadrových blokov.

Ide o tieto bloky:

 • Belojarsk-5
 • FNPP-1 a -2,
 • Kola 2-1,
 • Kursk 2-3 a 2-4,
 • Leningrad 2-3 a 2-4,
 • Nižný Novgorod-1 a -2,
 • Seversk,
 • Smolensk 2-1 a 2-2,
 • Tatar-1,
 • Central-1 a ​​-2,
 • Južnouralsk-1.

Nová nízkouhlíková stratégia predpokladá opatrenia na zlepšenie energetickej účinnosti a ekologických investícií v Rusku, zákaz výstavby uhoľných elektrární a rozšírenie výroby energie z vodných a obnoviteľných zdrojov. Rusko by si malo zachovať vedecké a technologické vedúce postavenie vo vývoji niektorých typov jadrových reaktorov a vodíkovej technológie. Podľa štatistického prehľadu spoločnosti BP z roku 2019 pochádzalo približne 47% ruskej elektriny v roku 2018 zo zemného plynu, 16% z uhlia, 18% z jadra, 17% z vody a iba 0,1% z obnoviteľných zdrojov.