Ruské jadrové elektrárne v roku 2018 vyrobili 204,3 TWh (hrubých) elektrickej energie, čo bolo o 2,9 TWh viac ako sa plánovalo, pretože údržbárske, servisné a opravárske práce boli „optimalizované“, povedal jadrový prevádzkovateľ Rosenergoatom.

Spoločnosť uviedla, že výroba jadrovej flotily v roku 2018 bola o 1,4 TWh vyššia ako v roku 2017. Podľa Rosenergoatomu, dcérskej spoločnosti štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom, jadrový výrobný cieľ pre rok 2018 bol len vyše 201 TWh.

Štyri bloky Kalininskej JE na severozápad od Moskvy viedli výrobné štatistiky s približne 35 TWh, nasledované štyrmi blokmi JE Balakovo juhozápadne od Moskvy s 31 TWh a štvorblokovou JE Leningrad pri Fínskom zálive s 28 TWh.

V decembri sa začala komerčná prevádzka reaktora Leningrad 2-1 čím sa  táto JE s celkovým inštalovaným výkonom 5187 MW (hrubých), stala najväčším prevádzkovým jadrovým zariadením v Rusku.

Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) má Rusko 36 jadrových blokov v komerčnej prevádzke a šesť blokov vo výstavbe. Rosenergoatom uviedol, že jadrový podiel výroby elektrickej energie v Rusku je 19%. MAAE uviedla že v roku 2017 to bolo 17,9%.