Viacúčelový rýchly výskumný reaktor MBIR v Rusku by mal začať svoju prevádzku v roku 2024.

Rýchly reaktor MBIR

Skoršie správy hovorili, že reaktor by mal byť uvedený do prevádzky do roku 2022. Nebol uvedený žiadny dôvod oneskorenia, ale štátna jadrová spoločnosť Rosatom uviedla, že dokončuje dodávku hlavných komponentov pre budovu reaktora. V tomto roku sú naplánované aj práce na montáži tlakovej nádoby reaktora.

Podľa Rosatomu bude MBIR najvýkonnejším výskumným reaktorom na svete s tepelným výkonom 150 MW. Stavajú ho vo Výskumnom ústave atómových reaktorov (NIIAR) pri Dimitrovgrade v Uljanovskom regióne v západnom Rusku.

Sodík ako chladivo reaktora

MBIR bude primárne používať sodík ako chladiace médium a vibračne zhutnené palivo so zmiešanými oxidmi (VMOX). VMOX je ruský variant paliva MOX, v ktorom sa zmiešajú práškové oxidy uránu a plutónia a oxid čerstvého uránu a zavedú sa priamo do rúrky pokrytia palivového prútika namiesto toho, aby sa najprv vyrábali pelety.

MBIR sa bude používať na vývoj materiálov pre rýchle reaktory 4. generácie. Vedci ho použijú na experimenty s prevádzkovými parametrami základných komponentov za normálnych a havarijných podmienok s využitím sodíka, olova, zmesi olova a bizmutu, plynných a roztavených solí ako chladiva.