Správa o nákladoch: jadro má najdostupnejšiu nízkouhlíkovú elektrinu

Dáta ukazujú, že reaktory v dlhodobej prevádzke sú z hľadiska nákladov ešte efektívnejšie

0
175
JE Borssele
JE Borssele s uhoľnou a veternou elektrárňou

Z poznatkov získaných pri prvom projekte svojho druhu realizovanom vo viacerých krajinách OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) vyplýva, že znižovanie nákladov by mohlo v roku 2025 viesť k tomu, že jadrová energia zostane disponibilnou nízkouhlíkovou technológiou s najnižšími očakávanými nákladmi na energiu (levelised costs of energy – LCOE), uvádza sa v Spoločnej správe  Agentúry pre jadrovú energiu (OECD/NEA) a Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA).

V správe s názvom „Projektované náklady na výrobu elektriny“ sa uvádza, že LCOE jadra sa v roku 2025 bude pohybovať od približne 55 do 95 USD za MWh. Pre porovnanie – maximum pre uhlie je takmer 100 USD/MWh a približne 80 USD/MWh pre plyn. Najlacnejším nedisponibilným zdrojom elektriny bude veterná elektráreň s výkonom viac ako 1 MW na pevnine s LCOE 40 – 50 USD/MWh. Veterná energia na mori predstavuje približne 80 – 110 USD/MWh a solárna fotovoltaická elektráreň 40 – 80 USD/MWh.

U jadrových elektrární, ktoré sú v dlhodobej prevádzke, náklady výrazne klesajú, s LCOE menej ako 40 USD/MWh. Predĺženie prevádzky existujúcich jadrových elektrární je nákladovo najefektívnejším zdrojom nízkouhlíkovej elektriny. Vodná energia môže poskytnúť podobný príspevok pri porovnateľných nákladoch, zostáva však veľmi závislá od prirodzeného bohatstva jednotlivých krajín.

LCOE zahŕňa tak kapitálové, ako aj prevádzkové náklady, ktoré je potrebné pokryť. Je to v podstate dlhodobá cena, za ktorú sa bude musieť predať elektrina vyrobená v elektrárni, aby investor mohol pokryť všetky svoje náklady.

Náklady pri súčasných cenách (overnight costs) na výstavbu komerčnej jadrovej elektrárne – v podstate náklady na výstavbu bez finančných nákladov – sa pohybujú od 2 157 do 6 920 USD za kW, ale v prípade zariadení, ktoré sú v dlhodobej prevádzke, výrazne klesajú – a to na 391 až 629 USD/kW.

Rozsah 2 157 až 6 920 USD/kW je určený pre n-té elektrárne a porovnáva sa s 877 až 3 022 USD/kW pre projekty veternej energie na pevnine s výkonom viac ako 1 MW, 434 až 2 006 USD za fotovoltaické elektrárne a 800 až 4 382 USD za uhlie. Geotermálna energia sa pohybuje od 3 851 do 10 959 USD a plyn s plynovou turbínou s kombinovaným cyklom od 254 do 1 109 USD.

Správa dospela k záveru, že LCOE nízkouhlíkových výrobných technológií klesajú a sú čoraz nižšie než náklady na konvenčnú výrobu z fosílnych palív. Štúdia analyzovala 243 elektrární na základe údajov z 24 krajín a predstavuje náklady na výrobu elektriny pre fosílne palivá, atómovú energiu a celý rad obnoviteľných technológií, ako sú veterná, solárna, vodná a biopalivá.

David Dalton, NucNet, 9. decembra 2020

Originálny článok v angličtine nájdete tu: Nuclear Is ‘Most Affordable Dispatchable Source Of Low-Carbon Electricity’ :: The Independent Global Nuclear News Agency (nucnet.org)