Švajčiarske úrady diskutujú o možnej 60-ročnej prevádzke jadrových elektrární

Medzi švajčiarskou federálnou správou a prevádzkovateľmi jadrových elektrární v krajine prebiehajú rozhovory o možnosti prevádzkovať jadrové elektrárne 60 rokov namiesto súčasných 50, informovali miestne médiá.

0
453
Belgická jadrová elektráreň Leibstadt
Jadrová elektráreň Leibstadt je momentálne v prevádzke 37 rokov. Foto: Verpacker

Švajčiarsko má v komerčnej prevádzke štyri jadrové bloky v troch jadrových elektrárňach: Beznau-1 a -2, Gösgen a Leibstadt. V roku 2020 dodali zhruba 33 % elektrickej energie v krajine.

Podľa denníka Tages-Anzeigera má švajčiarska vláda obavy z nedostatku elektriny, ak by sa jadrové elektrárne zatvorili skôr, a to najmä vzhľadom na nedávne neúspešné rokovania o dohode o výmene elektrickej energie medzi krajinami EÚ a Švajčiarskom.

V roku 2017 Švajčiari hlasovali za zákaz výstavby nových jadrových elektrární a postupné vyraďovanie jadra z prevádzky po tom, ako súčasné elektrárne dospejú ku koncu životnosti stanovenej na 50 rokov prevádzky podľa špecifikácie strategického plánovania z roku 2014.

Skutočné predĺženie vo Švajčiarsku neexistuje

Denník Tages-Anzeiger uviedol, že myšlienka predĺženia životnosti na 60 rokov nie je nová a bola zvažovaná už v roku 2019, kedy energetické úrady vypracovali niekoľko scenárov výroby a spotreby energie.

Podľa miestnych predpisov musia švajčiarske jadrové elektrárne pravidelne absolvovať komplexnú kontrolu bezpečnosti, ktorá zvyčajne vedie k dovybaveniu investícií. Prevádzkovatelia však zvyčajne hľadajú záruky svojej budúcej životaschopnosti. Neexistuje totiž skutočné predĺženie platnosti licencie, pretože prevádzkové povolenia sú podľa švajčiarskych právnych predpisov v zásade neobmedzené, pokiaľ sú splnené bezpečnostné požiadavky.

Odporcovia odstavenia jadrových elektrární varujú, že vládne plány na presadzovanie obnoviteľných zdrojov energienákladné, predstavujú riziká pre energetickú bezpečnosť a nebudú ekologické.

Švajčiarska vláda tvrdí, že zvýšené bezpečnostné normy znamenajú, že budovanie alebo údržba jadrových elektrární už nie je nákladovo efektívna.

Správa Medzinárodnej energetickej agentúry z októbra 2018 varovala, že postupné vyraďovanie jadra vo Švajčiarsku z prevádzky bude mať za následok energetickú medzeru najmenej 20 TWh ročne, ktorú bude potrebné nahradiť inými výrobnými technológiami, vrátane novej kapacity na fosílne palivá.

Elektrárne Beznau-1 a -2 sú v prevádzke 52 a 49 rokov, Gösgen 42 a Leibstadt 37 rokov. V decembri 2019 prevádzkovatelia vyradili z prevádzky jadrovú elektráreň Mühleberg po 47 rokoch prevádzky, pretože investície do jej budúcej prevádzky sa už nepovažovali za výhodné.