TEPCO ešte nerozhodlo o vypúšťaní trícia do mora

0
109

Spoločnosť Tokyo Electric Power Company (Tepco)  neprijala konečné rozhodnutie o tom, či uvoľní vodu obsahujúcu trícium do mora pri jadrovej elektrárni Fukušima-Daiiči.

Firma Tepco, ktoré vlastní a prevádzkuje túto atómku, reagovala na mediálne správy, že jej predseda Takashi Kawamura povedal, že rozhodnutie už bolo prijaté. Hoci sa Tepco dohodlo s Úradom jadrového dozoru (NRA), že by nemalo dôjsť k uvoľňovaniu tríciovej vody do oceánu, ešte neschválilo postup v tejto oblasti. „Pri konečnom rozhodovaní budeme musieť venovať plnú pozornosť tak spokojnosti miestnych obyvateľov a rekonštrukcii prefektúry Fukušima, ako aj splneniu dozorných a bezpečnostných štandardov,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Budeme starostlivo vyberať našu politiku v tejto oblasti s vládou a miestnymi zainteresovanými stranami z tejto perspektívy.“

Podľa spoločnosti Tepco trícium obyčajne predstavuje malé riziko pre ľudské zdravie, pokiaľ nie je prijaté vo veľkých množstvách, a vypúšťanie zriedených objemov tríciom kontaminovanej vody do oceánu je rutinná súčasť prevádzky jadrovej elektrárne. Je to preto, že trícium je vedľajším produktom jadrových činností, ale nemôže byť odfiltrované z vody.

Od 6. júla 2017 bolo na jadrovej elektrárni Fukušima-Daiiči skladovaných okolo 770 000 ton vody obsahujúcej trícium v ​​približne 580 nádržiach, ktoré sú mimo úložného priestoru. Kontaminovaná chladiaca voda na elektrárni sa spracováva komplexným systémom spracovania vody, ktorý môže odstrániť 62 rôznych typov rádioaktívnych materiálov s výnimkou trícia, ktoré je rádioaktívnym izotopom vodíka. Podľa novín Japan Times predseda japonského dozorného orgánu Shunichi Tanaka vyzýva Tepco, aby vodu vypustili. Rybári, ktorí žijú v blízkosti elektrárne, sú však proti vypúšťaniu, uviedli Japan Times.