Treba viac urobiť pre jadrovú medicínu v Latinskej Amerike a Karibiku

0
59
Vlajka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Zdroj: IAEA
Vlajka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Zdroj: IAEA

Jadrová medicína a rádioterapia dosiahli značný pokrok v Latinskej Amerike a Karibiku, je však potrebné urobiť viac na rozšírenie geografického dosahu vyspelých technológií, ktoré nie sú rovnomerne rozložené v celom regióne. Povedal to generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Yukiya Amano.

Amano povedal na stretnutí Dohody o regionálnej spolupráci na podporu jadrovej vedy a technológie v Latinskej Amerike a Karibiku (ARCAL), že rakovina je po kardiovaskulárnych ochoreniach druhou najvýznamnejšou príčinou smrti v Latinskej Amerike a Karibiku.

Členovia ARCAL identifikovali vývoj regionálnych rádiofarmák, ktoré sa používajú pri diagnostike a liečbe rakoviny, a školenia pre rádioterapeutických technikov a lekárov ako priority pre technickú spoluprácu s MAAE.

Podľa Amana keď sa „dlhodobo oneskorená modernizácia laboratórií MAAE v Rakúsku dokončí, agentúra bude schopná poskytovať lepšie služby členským štátom, aby sa potraviny stali bezpečnejšími, zlepšila sa kontrola škodcov a maximalizovali sa výhody novej radiačnej technológie na liečbu rakoviny. Súčasný päťročný plán zahŕňa zameranie na „posilnenie národných programov na kontrolu rakoviny.