Tri mýty o globálnej energetickej kríze

Keďže globálna energetická kríza naďalej ohrozuje domácnosti, podniky a ekonomiky po celom svete, je dôležité oddeliť fakty od fikcie.

0
384

Článok bol publikovaný v medzinárodnom denníku Financial Times. V texte sa nachádzajú úvahy Fatiha Birola, výkonného riaditeľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

O súčasnej situácii počúvam najmä tri príbehy, ktoré sú podľa mňa nesprávne – v niektorých prípadoch až nebezpečne.

Prvým je, že Moskva vyhráva energetický boj. Rusko je nepochybne obrovským dodávateľom energie a nárast cien ropy a plynu, ktorý vyvolala jeho invázia na Ukrajinu, zatiaľ viedol k zvýšeniu jeho energetických príjmov. Krátkodobý nárast je však viac ako kompenzovaný stratou dôvery trhov, ktorá mu hrozí na mnoho rokov dopredu. Moskva si dlhodobo škodí tým, že si odcudzuje EÚ, ktorá je jej najväčším zákazníkom a strategickým partnerom. Miesto Ruska v medzinárodnom energetickom systéme sa zásadne mení, a to nie v jeho prospech.

Tento príbeh tiež ignoruje významné strednodobé vplyvy sprísnených medzinárodných sankcií na ruský ropný a plynárenský sektor. Týka sa to najmä jeho schopnosti ťažiť ropu a prepravovať plyn.

Rastúci podiel ruskej produkcie ropy mal pochádzať z rozsiahlych ropných polí vrátane ložísk na mori, arktických alebo inak ťažko vyťažiteľných zdrojov. Absencia západných spoločností, technológií a poskytovateľov služieb v dôsledku sankcií predstavuje značné riziko pre schopnosť krajiny využívať tieto zdroje.

Rusko sa spoliehalo na skvapalnený zemný plyn ako na hlavný spôsob diverzifikácie svojho vývozu, aby sa zbavilo veľkej závislosti od Európy. Pred inváziou na Ukrajinu Rusko deklarovalo, že do roku 2035 bude vyvážať 120 až 140 mil. ton skvapalneného zemného plynu ročne, čo je minimálne štvornásobok súčasnej úrovne. Bez medzinárodných partnerov a technológií sa to zdá byť vzdialenou perspektívou. Domácu technológiu skvapalňovania sprevádzajú ťažkosti a oneskorenia. Ruské plány na rozšírenie LNG sa teraz opäť vrátili na rysovaciu dosku.

Druhým omylom je, že dnešná globálna energetická kríza je krízou čistej energie. Toto tvrdenie je absurdné. Stále sa rozprávam s tvorcami energetickej politiky a nikto z nich sa nesťažuje na príliš veľké spoliehanie sa na čistú energiu. Naopak, želali by si, aby jej bolo viac. Ľutujú, že nepristúpili k rýchlejšej výstavbe solárnych a veterných elektrární, k zlepšeniu energetickej účinnosti budov a vozidiel alebo k predĺženiu životnosti jadrových elektrární. Viac nízkouhlíkovej energie by pomohlo zmierniť krízu – a rýchlejší prechod od fosílnych palív k čistej energii predstavuje najlepšiu cestu z nej.

Keď ľudia zavádzajúco obviňujú z dnešnej energetickej krízy politiky v oblasti čistej energie a klímy, úmyselne alebo nie presúvajú pozornosť od skutočných vinníkov – krízy dodávok plynu a Ruska.

Tretia mylná predstava je, že dnešná energetická kríza je obrovským neúspechom, ktorý nám bude brániť v riešení klimatických zmien. Ja to tak nevidím. Táto kríza je jasnou pripomienkou neudržateľnosti súčasného energetického systému, v ktorom dominujú fosílne palivá. Máme šancu urobiť z tejto situácie historický zlom smerom k čistejšiemu, cenovo dostupnejšiemu a bezpečnejšiemu energetickému systému. A to sa už deje.

EÚ zvyšuje svoje ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti a na ich dosiahnutie vynakladá značné prostriedky v rámci svojho plánu REPowerEU. Vláda USA práve prijala zákon o znížení inflácie, ktorý podporuje obrovské množstvo technológií čistej energie, od solárnych, veterných a elektrických vozidiel až po zachytávanie uhlíka a vodík. Zákon poskytuje 370 miliárd dolárov na investície do energetickej bezpečnosti a zmeny klímy s potenciálom mobilizovať oveľa väčšie sumy zo súkromného sektora.

Japonská vláda sa v rámci svojho plánu zelenej transformácie GX snaží obnoviť a vybudovať viac jadrových elektrární a rozšíriť ďalšie dôležité nízkoemisné technológie. Čína naďalej láme rekordy v množstve obnoviteľných zdrojov energie a elektrických vozidiel, ktoré každoročne pridáva. A India práve urobila kľúčový krok k vytvoreniu trhu s uhlíkom a zvýšeniu energetickej účinnosti budov a spotrebičov.

Najväčšie svetové ekonomiky vyvíjajú veľký tlak na čistú energiu. A vzhľadom na všetky ľahko dostupné a vysoko konkurencieschopné technológie čistej energie existujú dobré dôvody na optimizmus, že ostatné budú nasledovať.

Neverte preto všetkým negatívnym správam o energetickej kríze. Áno, čakajú nás ťažké výzvy, najmä túto zimu. Ale to neznamená, že Rusko vyhráva alebo že úsilie o riešenie klimatických zmien je odsúdené na zánik. A po zime príde jar. Ropné šoky v 70. rokoch 20. storočia viedli k veľkému pokroku v oblasti energetickej účinnosti, jadrovej, slnečnej a veternej energie. Dnešná kríza môže mať podobný vplyv a pomôcť urýchliť prechod k čistejšej a bezpečnejšej energetickej budúcnosti.