Ukrajinskí odborníci veria, že jadro bude pre energetickú transformáciu krajiny kľúčové

Na dosiahnutie vládneho cieľa, ktorým je hospodárstvo s čistými nulovými emisiami do roku 2070, bude pre Ukrajinu dôležitá aj výroba z jadra.

0
92

Ukrajinská nukleárna spoločnosť vo svojej správe uvádza, že udržanie podielu jadra na úrovni približne 55 % v kombinácii s postupným zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie je najlepším a najvyváženejším riešením pre Ukrajinu. Tá by chcela dosiahnuť hospodárstvo s nulovými emisiami do roku 2070.

Vláda toto rozhodnutie berie vážne, čomu nasvedčujú aj všetky nasledovné kroky. Do roku 2050 chcú z prevádzky vyradiť všetky uhoľné elektrárne a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov. Tým však chcú pripísať až 70 % podiel, a tak by jadru zostalo len zhruba 20 až 25 %. Išlo by tak o dosť rapídne zníženie.

Podľa správy poradenskej spoločnosti KPMG z júla 2019 je podiel obnoviteľnej energie Ukrajiny asi 4 %, no sektor sa v posledných rokoch rýchlo rozvíja a vláda sa zaviazala zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na 25 % do roku 2035.

Spoločnosť však uviedla, že udržanie podielu jadra na úrovni okolo 55 % pomôže najrýchlejšiemu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, zmierni klimatické zmeny a pomôže dosiahnuť ďalšie ciele trvalo udržateľného rozvoja. Poukázala pritom na to, že emisie skleníkových plynov na Ukrajine sú nižšie, ako je stanovené v Parížskej dohode, a uviedla, že „je to predovšetkým vďaka veľkému podielu jadrovej výroby, ktorá neuvoľňuje škodlivé emisie do atmosféry“.

Atómovo-priemyselný komplex krajiny poskytuje v priemere 136 000 pracovných miest a počas celého výrobného cyklu – od výstavby jadrových elektrární po vyraďovanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu – približne pol milióna pracovných miest. V roku 2019 dosiahol čistý zisk tohto odvetvia 162 miliárd ukrajinských hrivien (5, 8 miliardy USD), čo je približne 4, 4% HDP.

V roku 2019 ukrajinská jadrová flotila 15 komerčných reaktorov vyrobila takmer 54 % elektrickej energie v krajine. Ide o tretí najvyšší podiel za Francúzskom a Slovenskom.