USA musia čeliť výzvam z Číny a Ruska

0
94
USA

Na výzvy ruských a čínskych investícií do jadrovej energie a na pomoc USA udržať si technologický náskok, je potrebné partnerstvo na vysokej úrovni medzi vládou a súkromným sektorom. Uviedla to správa politickej organizácie Globálne energetické centrum Atlantickej rady.

„Spojené štáty musia vybudovať novú domácu jadrovú základňu, z ktorej by sa dal sledovať sľubný budúci globálny trh,“ uvádza sa v správe. „Závisí od toho americká národná a ekonomická bezpečnosť.“

USA stoja na kritickej križovatke svojho prístupu k civilnej jadrovej energii.

„Upadne domáci jadrovo-energetický priemysel, alebo Spojené štáty prijmú výzvu rozvoja novej generácie jadrových reaktorov, ktoré môžu obnoviť ich historické medzinárodné vedenie a priniesť riešenie naliehavých globálnych hospodárskych a environmentálnych problémov?“

Rusko a Čína dnes budujú viac ako 60% nových jadrových elektrární (JE) na celom svete, zatiaľ čo USA sú „sužované neustálymi ťažkosťami pri budovaní nových elektrární“. Americký civilný jadrový priemysel je „strategickým prínosom pre národnú bezpečnosť USA“. Civilné jadrové reaktory v súčasnosti poskytujú necelých 20% dodávok elektriny v krajine a väčšinu elektriny z bezuhlíkových zdrojov.

Jadrová energia predstavuje zdroj príjmov z vývozu palív, zariadení a technických služieb pre jadrovú energetiku do celého sveta. Jadrový vývoz posilňuje snahy USA o zachovanie medzinárodných noriem, ktoré zabezpečujú bezpečnú prevádzku JE a vedúcu pozíciu USA v celosvetovom nešírení jadrových zbraní prostredníctvom obchodných vzťahov, ktoré umožňujú USA ovplyvňovať kľúčové oblasti zahraničnej politiky.

Nová koalícia hovorí, že jadro by malo byť pilierom energetickej bezpečnosti v USA

Vznikla nová koalícia, ktorá zahŕňa bývalých vysokých vojenských predstaviteľov, vedúcich diplomatov a expertov na národnú bezpečnosť, ktorá má z jadrovej energie urobiť pilier energetickej bezpečnosti, zahraničnej politiky a hospodárstva v USA.

Koalíciu pre jadrovú energiu a národnú bezpečnosť založilo Globálne energetické centrum Atlantickej rady, ktorá podporuje jadrovú energiu. Vedie ju vyslanec Thomas Graham a bývalý admirál Richard Mies.

Nová skupina plánuje presadzovať implementáciu odporúčaní uvedených v správe Svetového energetického centra Atlantickej rady. Táto správa vyzýva vládne a súkromné ​​partnerstvá na vysokej úrovni, aby reagovali na výzvu ruských a čínskych investícií do jadrovej energetiky a aby pomohli USA udržať si technologický náskok ako základný kameň národnej bezpečnosti.

Inštitút jadrovej energie vo Washingtone uviedol, že nová koalícia považuje silný jadrovo-energetický sektor za základný kameň národnej bezpečnosti. „Domnievajú sa, že úloha Spojených štátov ako globálneho lídra v úsilí o nešírenie jadrových zbraní je ‘pod tlakom‘ z dôvodu poklesu priemyslu na domácom trhu a poklesu vývozu.“