USA podporí Ukrajinu pri výrobe čpavku a vodíka v malých reaktoroch

0
44

Na nedávno skončenej konferencii OSN o zmene klímy v egyptskom Šarm Aš-Šajchu Spojené štáty americké a Ukrajina oznámili, že budú spolupracovať na projekte výroby čistého vodíka a čpavku na Ukrajine pomocou najmodernejších elektrolytických technológií a malých modulárnych reaktorov (SMR). Ukrajinský projekt nazvaný „Clean Fuels from SMRs Pilot“ spoločne predstavili vyslanec prezidenta USA pre klímu John Kerry a ukrajinský minister energetiky German Galuščenko.

Podľa amerického rezortu diplomacie je cieľom novej spolupráce uskutočniť prvý pilotný projekt svojho druhu v komerčnej výrobe čistých palív v malom modulárnom reaktore (SMR, small modular reactor) pomocou elektrolýzy pevných oxidov.

Ukrajina chce byť lídrom v inováciách

Projekt by mal prispieť k zlepšeniu energetickej bezpečnosti Ukrajiny, prostredníctvom výroby čistého vodíka chce zvýšiť podiel dekarbonizácie a zároveň vďaka ekologicky čistým hnojivám vyrobeným z amoniaku (čpavku) pomôže dlhodobej potravinovej bezpečnosti. Zároveň prispeje k znižovaniu uhlíkových emisií v ekologicky náročných sektoroch, akými sú doprava a ťažký priemysel.

„Cieľom je zároveň demonštrovať vedúce postavenie Ukrajiny v oblasti inovatívnej, čistej energie pri využívaní pokročilých technológií,“ uvádza sa v bilaterálnom vyhlásení.

Podľa správy Komisie pre energetický prechod Energy Transitions Commission nazvanej Dosiahnuteľná misia, ťažko dekarbonizovateľné sektory predstavujú 10 gigaton (Gt) (teda asi 30 %) celkových globálnych emisií CO2, avšak pri súčasných trendoch hrozí do roka 2050 ich rast až na 16 Gt, a to aj napriek tomu, že ostatné sektory ekonomiky dekarbonizujú. Stále platí, že stratégie mnohých krajín na splnenie Parížskej dohody z roku 2015 o znižovaní emisií sa nezaoberajú odvetviami, ktoré je náročné dekarbonizovať.

Projekt PHOENIX

Partnermi pilotného projektu sú nadnárodné konzorcium z Argonne National Laboratory, ukrajinský jadrový prevádzkovateľ Energoatom, Rada národnej bezpečnosti a obrany USA, Štátne vedecké a technické centrum pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť a súkromné ​​spoločnosti Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, NuScale Power, Samsung C&T a Starfire Energy.

Amoniak (čpavok) je jednou z najvyrábanejších anorganických chemikálií. Asi 80 % amoniaku sa používa na hnojenie poľnohospodárskych plodín, avšak užitočný je aj pri výrobe plastov, vlákien, výbušnín, kyseliny dusičnej a medziproduktov pre farbivá a liečivá.

Čistý vodík získaný v jadrovej elektrárni by sa mohol použiť v priemysle, doprave, či pri vykurovaní domácností na miestach, kde by mal svoje opodstatnenie. Kerry následne oznámil spustenie novej iniciatívy nazvanej Project Phoenix, ktorá poslúži na urýchlenie prechodu uhoľných elektrární v Európe na SMR pri udržaní lokálnych pracovných miest skrze rekvalifikačné programy.

Projekt Phoenix poskytne podporu pre štúdie uskutočniteľnosti od uhlia k SMR a súvisiace aktivity na podporu cieľov energetickej bezpečnosti pre krajiny strednej a východnej Európy.