Česká vláda schvaľuje plán SMR, ktorý požaduje nasadenie už o desať rokov

Česká vláda schválila časovú os ministerstva priemyslu a obchodu, ktorá poskytuje prehľad možných lokalít a investičných modelov pre rozmiestnenie malých modulárnych reaktorov v krajine. Väčšinou ide o umiestnenie v existujúcich uhoľných lokalitách.

0
45
Temelín
Jadrová elektráreň Temelín. Foto: ČEZ

Vo vyhlásení vlády sa uvádza, že na základe roadmapy bude technológia SMR zahrnutá do štátnej energetickej a rozvojovej politiky. V pláne sa odporúča urýchliť proces výberu a prípravy lokality, aby sa výstavba prvých SMR mohla začať v prvej polovici 30. rokov 20. storočia.

Hovorí sa, že trhový prístup predpokladá „minimálnu alebo žiadnu účasť štátu“. Projekty malých modulárnych reaktorov by sa mali realizovať a financovať na čisto trhovej báze pomocou komerčných úverov a vlastných zdrojov investora, prípadne prostredníctvom projektového financovania,“ uvádza sa v plánoch.

Okrem existujúcich jadrových lokalít v Dukovanoch a Temelíne sú perspektívne tiež uhoľné elektrárne ako Detmarovice pri východnej hranici s Poľskom a Tisová pri západnej hranici s Nemeckom. Na časovom rozvrhu sa uvádza, že „predpokladom“ je využívať najmä brownfieldy, ktoré sa využívajú na existujúce zdroje uhlia.

Energetická spoločnosť uprednostňuje pre prvý blok Temelín 

Štátna energetická spoločnosť ČEZ oznámila, že plánuje nasadenie SMR, pričom prvé budú spustené v roku 2032 v Temelíne. „Našou víziou je, aby SMR dopĺňali veľké jadrové bloky od 30. do 40. rokov 20. storočia,“ povedal minister priemyslu a obchodu Jozef Sikela. „Schválená časová os poskytne investorom istotu, že môžu pripraviť lokality a následne prijímať investičné rozhodnutia. Českým firmám to dá príležitosť zapojiť sa do dodávateľských reťazcov, hľadať partnerov v zahraničí a hrať dôležitú úlohu v rozvoji tejto perspektívnej oblasti,“ hovorí Sikela.

Vláda uviedla, že záujem zatiaľ prejavil britský Rolls-Royce a americká GE Hitachi. Ďalej uviedla, že plán sumarizuje súčasný stav týkajúci sa SMR a predstavuje návrhy pracovnej skupiny, ktorá sa stretla počas rokov 2022 a 2023. Stanovuje rámec pre možné uplatnenie technológie SMR v Českej republike a podrobne opisuje modely investorov a potrebné legislatívne zmeny.

Spoločnosť, ktorá dohliada na projekt výstavby nových veľkých jadrových elektrární v lokalite Dukovany, tento týždeň oznámila, že dostala konečné ponuky od troch spoločností – americkej Westinghouse, francúzskej EDF a juhokórejskej Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Česká republika má šesť komerčne prevádzkovaných reaktorových blokov: štyri bloky VVER-440 projektované v Rusku v Dukovanoch a dva väčšie bloky VVER-1000 v Temelíne. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v roku 2022 týchto šesť blokov zabezpečovalo 36,7 % výroby elektriny v krajine.

 

Výstavba prvého nového bloku v Dukovanoch by sa mohla začať v roku 2029. Ministerstvo priemyslu uviedlo, že pôjde o najväčšiu investíciu v novodobej histórii Českej republiky, ktorá bude stáť približne 6 miliárd eur (6,7 miliardy dolárov).