Westinghouse pracuje na plávajúcej jadrovej elektrárni s mikroreaktorom

Spoločnosti Westinghouse a Prodigy Clean Energy spolupracujú na vývoji plávajúcej jadrovej elektrárne s mikroreaktorom eVinci.

0
20
Koncepčné usporiadanie morskej (pobrežnej) inštalovanej mikroreaktorovej elektrárne Prodigy Microreactor Power Station, ktorá môže integrovať jeden alebo viacero mikroreaktorov Westinghouse eVinci. Zariadenie je bez vlastného pohonu. Zdroj: Westinghouse

Americká spoločnosť Westinghouse na svojom blogu predstavila prebiehajúcu spoluprácu na plávajúcej jadrovej elektrárni. Na projekte TNPP (transportable nuclear power plant)  spolupracuje so spoločnosťou Prodigy Clean Energy od roku 2019. Cieľom pôvodnej štúdie bolo nájsť spoľahlivý a čistý zdroj energie pre odľahlé miesta bez energetickej infraštruktúry, kde bežne fungujú dieselové generátory. Do roku 2030 má byť v Kanade vybudovaný pilotný projekt mikroreaktorovej elektrárne eVinci. Modulárny reaktor má elektrický výkon 5 MW alebo tepelný výkon 14 MW.

„O rozvoj tohto projektu a jeho úspech je veľký záujem nielen medzi našimi spoločnosťami, ale aj medzi zainteresovanými stranami, ktoré si uvedomujú strategické výhody jadrovej energie. Naša iniciatíva ďalej rozšíri možnosti poskytovania udržateľnej energie v oblastiach, kde by sa výstavba jadrových projektov tradične považovala za ekonomicky alebo technicky nepraktickú,“ povedal Jon Ball, prezident spoločnosti eVinci Technologies pre spoločnosť Westinghouse.

Po úvodnej štúdii spoločnosti prišli s návrhom mikroreaktorovej elektrárne Prodigy, ktorá môže obsahovať jeden alebo viacero mikroreaktorov eVinci spoločnosti Westinghouse. Táto elektráreň sa má v budúcnosti vyrábať na jednom mieste a prepraviť sa na cieľové miesto po vode, a to na inštaláciu na pevnine aj na mori.

Použitie jadrového mikroreaktora

Jadrový mikroreaktor eVinci má výkon 5 MWe/14 MWt a spoločnosť Prodigy predpokladá jeho životnosť na 60 rokov. Reaktor využíva na prenos tepla z aktívnej zóny tekutý sodík a počas prevádzky má len málo pohyblivých častí. Preto môže vyrábať energiu viac ako osem rokov bez výmeny paliva.

„Kompaktná konštrukcia a zjednodušené prevádzkové požiadavky mikroreaktora eVinci ho optimalizujú na integráciu do elektrárne Prodigy. Naša technológia umožňuje nasadenie eVinci, čo urýchli dodávky čistej, spoľahlivej a cenovo dostupnej energie v komerčnom meradle do vzdialených regiónov,“ povedal Mathias Trojer, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Prodigy Clean Energy.

Obe spoločnosti teraz plánujú dokončiť návrh elektrárne pre mikroreaktor eVinci. Zároveň pracujú na modeli jadrového dohľadu nad výrobou a prepravou elektrárne a na licenčných postupoch. Ich cieľom je, aby sa prvý pilotný projekt vybudoval v Kanade do roku 2030.