Začali sa záverečné celosystémové skúšky v dočasnom zariadení na spracovanie a skladovanie vyhoreného jadrového paliva v jadrovej elektrárni v Černobyle na Ukrajine.

Posledné testy spoločnosti Holtec sú výsledkom dlhej série rozsiahlych testov jednotlivých systémov, konštrukcií a komponentov v objekte známom ako ISF-2.

Uvádzanie do prevádzky začne horúcimi skúškami

Spoločnosť Holtec uviedla, že v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov očakáva dokončenie funkčných ukážok manipulácie s vyhoretým palivom a procesu skladovania pred odovzdaním zariadenia ukrajinskej JE v Černobyle. JE potom začne uvádzať zariadenie do prevádzky počínajúc „horúcimi“ potvrdzujúcimi testami. ISF-2 umožní spracovanie a skladovanie vyhoretého jadrového paliva z blokov 1, 2 a 3 v Černobyle, čo je úloha, ktorú je potrebné dokončiť pred úplným vyradením elektrárne z prevádzky.

Holtec International prevzala projekt ISF-2 v roku 2011 po viacročnej demonštrácii Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR) a ukrajinskému dozoru, že má k dispozícii potrebné technológie na riešenie problému zaplaveného paliva reaktora RBMK v Černobyle a náročných požiadaviek na izolovanie paliva.

Spracovanie, sušenie a rezanie palivových kaziet

Projekt sa začal koncom 90-tych rokov, ale bol zastavený, keď sa ukázalo, že počiatočná technológia dodávateľa bola nedostatočná. Čiastočne vybudované zariadenie a hlavné štruktúry civilného vybavenia tak zostali nečinné takmer desaťročie.

Program na projektovanie a výstavbu zariadenia sa začal v roku 1997 s medzinárodným financovaním riadeným EBOR. Podľa EBOR bude zariadenie spracúvať, sušiť a rezať viac ako 21 000 palivových kaziet z prvých troch blokov Černobyľskej JE. Kazety sa potom umiestnia do dvojstenných kanistrov a budú sa skladovať v betónových moduloch na mieste minimálne 100 rokov.

Cena projektu: Takmer štyristo miliónov eur

EBOR uviedla, že projekt stojí približne 380 miliónov € a je spoločne financovaný EBOR a fondom pre jadrovú bezpečnosť, riadeným EBOR. Osemnásť darcov do fondu pre jadrovú bezpečnosť sa zaviazalo dať na projekty v oblasti bezpečnosti v Černobyle viac ako 280 miliónov € a EBOR poskytla viac ako 200 miliónov € na vlastné financovanie výstavby ISF-2.

Bloky 1, 2 a 3 v Černobyle, všetky sovietskeho dizajnu RBMK, boli natrvalo odstavené v rokoch 1996, 1991 a 2000. Štvrtý blok, tiež RBMK, bol zničený explóziou pri havárii v apríli 1986.