Američania plánujú rozmach mikroreaktorov

Americká exekutíva chce zrýchliť vývoj technológie výroby jadrového mikroreaktora, ktorý by znížil náklady na podporu kritickej infraštruktúry pri katastrofách či v energetickom zásobovaní ozbrojených síl.

0
83

Ministerstvo obrany USA vydalo prototypové zmluvy pre tri spoločnosti, ktoré začnú projekčné práce na malých mobilných jadrových reaktoroch. Ide o súčasť dvojstupňového plánu americkej exekutívy na zabezpečenie energie z jadra pre ozbrojené sily doma i v zahraničí.

Zákazky dostali Westinghouse Government Services vo Washingtone za 11,9 milióna USD, BWX Technologies vo Virgínii za 13,5 milióna USD a X-energy z Marylandu za 14,3 milióna USD, čím začali dvojročnú súťaž v konštrukčnom dizajne, ktorá je súčasťou „Projektu Pele“ pre malý jadrový mikroreaktor navrhnutý na využitie v armádnych misiách mimo územia USA.

„Pele sa týka vývoja bezpečného, ​​mobilného a pokročilého jadrového mikroreaktora na podporu rôznych misií, ako je napríklad výroba energie pre vzdialené základne,“ uviedol hovorca ministerstva obrany USA. „Po dvojročnom období dizajnovania začneme jednu zo spoločností vybraných na výstavbu a demonštráciu prototypu financovať, aby rozbehla projekčné práce.“

Prototyp mikroreaktora bude mať výkonový rozsah 1 – 10 MW. Tento projekt podporuje aj Ministerstvo energetiky USA v jeho národnom laboratóriu v Idahu.

Mikroreaktory by výrazne znížili potrebu investícií do nákladnej energetickej infraštruktúry. V civilných aplikáciách by sa dali ľahko presunúť, aby podporili práce v reakciách na katastrofy a poskytli dočasnú alebo dlhodobú podporu kritickej infraštruktúre, ako sú nemocnice, ale aj vzdialeným civilným lokalitám, kde je ťažké dodávať elektrinu a energiu.

Spoločnosť Westinghouse uviedla, že financovanie bolo určené pre jeho mikroreaktor eVinci a použije sa na dokončenie návrhu prototypu elektrárne, veľmi malého, modulárneho reaktora novej generácie pre „decentralizované“ trhy. Miniatúrne rozmery eVinci umožňujú ľahšiu prepravu a rýchlu inštaláciu na mieste v porovnaní s veľkými centralizovanými elektrárňami. Aktívna zóna je navrhnutá tak, aby reaktor mohol pracovať viac ako 10 rokov, čím sa eliminuje potreba častej výmeny paliva.

Druhú aktivitu v súvislosti s rozvojom technológie výroby mikroreaktorov, nezávislú na Pentagone, vyvíja Kancelária zástupcu ministra pre zisk a udržateľnosť. Tento proces, rozbehnutý v roku 2019, zahŕňa pilotný program zameraný na preukázanie účinnosti malého jadrového reaktora v rozsahu 2 až 10 MW s počiatočným testovaním v lokalite Ministerstva energetiky okolo roku 2023.

Štúdia z mája 2019 dospela k záveru, že mobilné jadrové mikroreaktory môžu podporovať rozmiestnenie ozbrojených síl a uspokojiť požiadavky na energiu v rozvinutých oblastiach, ako je Európa aj v nekonfliktných zónach menej rozvinutých oblastí.

Mikroreaktor môže roky dodávať 1 až 10 MW elektrickej energie bez doplňovania paliva a je dosť malý na to, aby sa mohol prepravovať po ceste a vzduchom.
Inštitút jadrovej energetiky v roku 2018 oznámil, že jadrový priemysel by mal okamžite začať spolupracovať s vládnym dozorným orgánom USA (NRC) s cieľom urýchliť skúmanie mikroreaktorov a skrátiť proces odbornej prípravy aj udeľovania licencií prevádzkovateľom. Mikroreaktory, zvyčajne s výkonom do 10 MW, vyvíjajú v USA spoločnosti ako NuScale a Terrestrial energy a tiež NASA na prieskum vesmíru.