Presvedčenie verejnosti, že veterná a solárna energia dokáže a bude uspokojovať všetky budúce potreby Austrálie v oblasti čistej energie lacnejšie a efektívnejšie ako jadrová energia, je nesprávne. Uvádza to bývalý člen austrálskej národnej vedeckej agentúry.

V liste vládnemu prieskumu o jadrovej energii Dr. Tom Biegler uviedol, že vnímanie pokroku smerom k tzv. prechodu k čistej energii je nadhodnotené hrubým podcenením budúcich potrieb elektrickej energie.

Podľa Bieglera sú súčasné príspevky slnečnej a veternej energie k celkovej výrobe elektrickej energie malé a neustále nadhodnocované a bez jadrovej energie nebude Austrália pravdepodobne schopná vyrobiť dostatok dekarbonizovanej energie na podporu úrovne prosperity, ktorú austrálska komunita očakáva.

Prijímanie podaní do prieskumu, na ktoré vyzval minister energetiky Angus Taylor, sa malo včera uzavrieť. „Hlavným výsledkom tohto prieskumu by malo byť zabezpečenie legitímnej cesty rozvoja jadrovej energetiky v Austrálii,“ uviedol Dr. Biegler.

Environmentálne a občianske skupiny varovali, že jadrová energetika nemá v Austrálii „žiadnu rolu“ a predstavuje „nebezpečné rozptýlenie skutočného hnutia v súvislosti s naliehavými energetickými rozhodnutiami a opatreniami v oblasti klímy, ktoré potrebujeme“.

Rôznorodá skupina zainteresovaných strán vyzvala vládu, aby nemenila zákon s cieľom umožniť jadrovú energiu v Austrálii. „Keby bola austrálska energetická budúcnosť iba voľbou medzi uhlím a jadrovou energiou, bola by potrebná debata o jadrovej energii. Nie je to však tak,“ uviedli vo vyhlásení.

„Náš národ má rozsiahle možnosti a zdroje obnoviteľnej energie a Austrálčania preukázali jasnú podporu zvýšenému využívaniu obnoviteľných a skutočne čistých zdrojov energie.“

Austrálsky minister energetiky Taylor doteraz odmietal vylúčiť jadrovú energiu, čo viedlo k tomu, že Labouristická strana vyzvala vládu, aby vymenovala navrhované miesta pre reaktory.

 

Ziggy Switkowski, ktorý v roku 2006 viedol prieskum o jadrovej energii pre Howardovu vládu, vyhlásil, že táto technológia nemá šancu na zavedenie, pokiaľ Austrália nebude mať koherentnú energetickú politiku, napriek tomu sa však súhlasil, že zákaz by sa mal zrušiť.