Jadrová energia je podľa Billa Gatesa najbezpečnejšou formou výroby energie a čoraz viac bude politicky prijateľná. Miliardár, filantrop, priekopník technológií a horlivý bojovník proti klimatickým zmenám to povedal v relácii Squawk Box televízie CNBC. Podľa Gatesa musí jadro prekonávať kliatbu atómovej bomby a rádioaktívnych pohrôm, je však nevyhnutné a hodné úsilia primäť jeho odporcov k zmene názoru.

Dôvodom je najmä zúfalá potreba čistej energie a fakt, že jadrové elektrárne neprodukujú žiadne emisie skleníkových plynov. Bývalý šéf Microsoftu tvrdí, že jadrová energia je vďaka technologickým inováciám (do ktorých investuje) bezpečnejšia, cenovo prístupnejšia a krajiny celého sveta sa k nej začínajú čoraz viac prikláňať.

Bezpečnostná prevaha jadra nad fosílnymi palivami

Jadrová energia sa príliš dlho považuje za nebezpečnú, pretože rané výdobytky v tejto oblasti umožnili vznik jadrovej bomby a neskôr prišli katastrofy ako roztavenie reaktora jadrovej elektrárne v Černobyle na Ukrajine v roku 1986, alebo havária v jadrovej elektrárni Daiichi Fukušima v Japonsku pred 10 rokmi. Gates však upozorňuje, že hoci havárie vzbudzujú veľkú pozornosť, z dlhodobého hľadiska je jadrová energia relatívne bezpečná. „Jadro je bezpečnejšie než akýkoľvek iný zdroj energie,“ zdôraznil Gates v rozhovore so Sorkinom. „Keď si zoberieme uhoľné elektrárne, predovšetkým tie uhoľné, ale aj výbuchy plynovodov. Počet smrteľných úrazov pripadajúcich na jednotku energie pri spomínaných prístupoch výrazne prevyšuje jadro,“ hovorí niekdajší najbohatší človek na svete. O tejto skutočnosti sa zmieňuje aj vo svojej novej knihe nazvanej Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe.

„Nová generácia jadrových elektrární rieši ekonomické hľadiská, ktoré boli doteraz obrovským problémom,“ povedal, odkazujúc na vysoké náklady na budovanie jadrových elektrární. „Súčasne prináša revolúciu v oblasti bezpečnosti.“ Patrí sem napríklad používanie kvapalného sodíka namiesto vody na chladenie reaktorov pri nižšom tlaku, čo pomáha vyhnúť sa kolapsom a zároveň umožňuje výstavbu menších, a teda aj jednoduchších elektrární.

„Riešime technické problémy, znižujeme náklady a dúfam, že ľudia si s otvorenou mysľou priznajú a uvedomia, aká neuveriteľne bezpečná bude nová generácia týchto zariadení.“

– Bill Gates

Najväčší zabijaci: Toto sú najsmrteľnejšie zdroje výroby elektriny

Globálne prijatie odráža meniace sa postoje

Postoje voči využívaniu jadrovej energie sa začínajú v celosvetovom meradle meniť. „Vlády, ktoré chcú robiť kroky v oblasti klimatických zmien si začínajú uvedomovať potenciál jadrovej energie ako súčasti širokého portfólia nízkouhlíkovej výroby energie,“ hovorí Jonathan Cobb, vedúci útvaru komunikácie Svetovej jadrovej asociácie, neziskového združenia zástupcov odvetvia. „Spojené arabské emiráty opúšťajú dlhodobo používané fosílne palivá a spúšťajú prvý zo štyroch jadrových reaktorov, ktoré by mali v polovici tohto storočia dodávať 25% celkovej elektrickej energie v štáte. Turecko aj Bangladéš stavajú svoje prvé jadrové reaktory,“ hovorí Cobb. „A ďalšie krajiny ako Poľsko či Egypt tiež plánujú v budúcnosti vybudovať svoje prvé jadrové elektrárne,“ dodáva.

V Spojených štátoch amerických, kde sa ročne vyrobí približne 20% všetkej elektriny z jadra, spoločnosť Southern Nuclear stavia v zariadení Vogtle ďalšiu jadrovú elektráreň v meste Waynesboro, v Georgii. Nové reaktory, ktoré by mali pripojiť v tomto a budúcom roku, budú podľa Úradu jadrovej energetiky Federálneho ministerstva energetiky USA jedny z najmodernejších na svete. Politické postoje k jadrovej energii sa teda menia aj v USA. Inovácie v oblasti jadrovej energetiky boli tiež súčasťou kampane Joea Bidena k riešeniu klímatických zmien. Podľa Johna Koteka, viceprezidenta pre prípravu politík a verejné záležitosti Inštitútu pre jadrovú energiu vo Washingtone, za ostatné štyri roky vzrástla nadstranícka politická podpora jadrovej energie. „V tom čase kongres prijal obrovskou väčšinou niekoľko projadrových zákonov a zvýšil financovanie jadrového výskumu o viac ako 50%,“ hovorí. „A niekoľko štátov, s demokratickými aj republikánskymi guvernérmi, prijalo opatrenia na udržanie prevádzky existujúcich jadrových elektrární, pretože im záležalo na bezuhlíkovej elektrine aj na tisíckach dobre platených pracovných miest, ktoré tieto elektrárne ponúkajú.“

JE Vogtle v štáte Georgia, USA

Stále silný hlas odporcov jadra

Vždy sa, prirodzene, nájdu aj odporcovia jadrovej energie, ktorí ju nepovažujú za okamžité riešenie. Jedným z nich je Mark Jacobson, profesor civilného a environmentálneho inžinierstva na Stanfordskej univerzite a vedecký pracovník Stanford Woods Institute for the Environment. „Do roku 2030 potrebujeme vyriešiť 80 percent problémov súvisiacich so zmenou klímy a znečistením a do roku 2035 v ideálnom prípade až 100 percent. Nový reaktor, ktorého postavenie od plánov po realizáciu zaberie približne 15 rokov, je z hľadiska riešenia klimatických problémov úplne nanič,“ hovorí Jacobson a dodáva: „Najlepším riešením je začať používať čisté, obnoviteľné energie a technológie skladovania.“

Podľa Billa Gatesa ale pred systémami úplne obnoviteľnej energie stojí doposiaľ neprekonaná výzva: dodnes sa totiž nepodarilo zostrojiť batériu, ktorá by dokázala uchovávať dostatočnú energiu na pohon celých elektrických sústav. (Veterná a slnečná energia sa musia uchovávať, aby boli k dispozícii stále, aj keď nefúka vietor a nesvieti slnko.) „V spoločnostiach zameraných na výrobu batérií som stratil viac peňazí, než akýkoľvek iný investor v tomto odvetví a doteraz mám podel v piatich firmách tohto typu,“ povedal nedávno Gates časopisu Fortune. John Kotek podporuje jeho argument poukázaním na alternatívne náklady, ktoré súvisia s fokusom na slnečné a veterné zdroje. „V Georgii sa budujú dva nové jadrové reaktory, ktoré vyprodukujú viac bezuhlíkovej elektriny než v súčasnosti vyrába vyše 7 000 veterných turbín v Kalifornii. A v priebehu svojho 60-ročného životného cyklu nevypustia do ovzdušia až 600 miliónov metrických ton CO2.“

Gregory Jaczko, bývalý predseda Komisie pre jadrový dozor USA si myslí, že mnoho nových jadrových technológií, akými sú pokročilé jadrové elektrárne, sú v súčasnosti len akýmisi „energetickými jednorožcami“. „Oplývajú úžasnými schodnosťami riešiť všetky druhy environmentálnych problémov, ale v skutočnom svete neexistujú. Než začnú existujúce riešenia prinášať reálne výsledky, a hoci nemajú mýtický roh, je možné ich osedlať a s ich pomocou znížiť emisie uhlíka,“ dodáva Jaczko.

Napriek príchodu nových technológií a rastu dopytu po čistej energii, jadro musí najprv vyhrať nerovnú bitku s verejnou mienkou, a podľa Billa Gatesa mu majú pomôcť výrazne kvalitnejšie bezpečnostné štandardy. „S jadrovou energiou sa dá pracovať tak, aby sa nezopakovalo žiadne zo zlyhaní v minulosti. Vyplýva to jednoducho zo spôsobu, akým funguje,“ povedal Gates Andersonovi Cooperovi v relácii stanice CBS „60 minút“. „Pripúšťam, že presvedčiť o tom ľudí, bude priam také ťažké, ako vybudovať jadrovú elektráreň. Je však možné, že pôjde o jediné riešenie ako sa vyhnúť zmene klímy, preto by sme sa nemali vzdávať.“