Fukušima po 10 rokoch: IEA požaduje urýchlenie reštartu japonských reaktorov

Ak sa má uľahčiť ich rýchly návrat do prevádzky a zabezpečiť dosiahnutie klimatických cieľov, musí Japonsko urýchliť preskúmanie bezpečnosti jadrových reaktorov svojím Úradom jadrového dozoru (NRA), uvádza sa v správe Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA)

0
268
Fukušima zo satelitu 14. marca 2011, tri dni po nehode. DigitalGlobe/Getty Images
Fukušima zo satelitu 14. marca 2011, tri dni po nehode. DigitalGlobe/Getty Images

Správa, ktorá hodnotí energetickú politiku v Japonsku, vyzýva vládu, aby hľadala ľudské a finančné zdroje potrebné na urýchlenie preskúmania bezpečnosti reaktorov, z ktorých iba 9 z možných 33 sa reštartovalo od havárie Fukušima-Daiiči v marci 2011.

Od januára 2020 boli ukončené kontroly 15 z 33 funkčných reaktorov. Ďalších 10 je stále predmetom preskúmania a osem z nich ešte nepodalo žiadosť.

Správa varuje, že reštarty reaktorov čelia značným implementačným nákladom v rozmedzí od 700 miliónov do 1 miliardy USD na blok, bez ohľadu na veľkosť alebo vek reaktora.

Výsledky tiež hovoria, že proces kontroly reaktora a reštarty blokov pokračovali pomalšie, ako sa očakávalo z mnohých dôvodov, vrátane ďalších zmien v regulačných požiadavkách. Napríklad v máji 2019 NRA nariadil spoločnosti Kansai Electric Power Company dovybaviť sedem svojich reaktorov na základe novej analýzy, ktorá zohľadňovala potenciálnu erupciu spiacej sopky, hoci všetky dotknuté reaktory boli už odsúhlasené na základe nových regulačných noriem zavedených po nehode vo Fukušima-Daiiči.

V marci 2020 musela spoločnosť Kyushu Electric Power Company dočasne odstaviť svoj blok Sendai-1, pretože nedokončila stavbu záložného riadiaceho centra. NRA v novembri 2015 rozhodol, že výstavba takýchto zariadení musí byť dokončená do piatich rokov od schválenia regulačných opatrení týkajúcich sa inžinierskych a stavebných prác každého bloku. Trvalo však takmer tri roky, kým preskúmal plány samotného zariadenia.

MAAE: Na Fukušime došlo k pokroku, ale je tam stále problém s kontaminovanou vodou„Realizácia ambiciózneho cieľa vlády, ktorým je 20-22 % výroby jadrovej energie do roku 2030, si bude vyžadovať sústredené úsilie všetkých zainteresovaných strán vrátane NRA,“ uvádza sa v správe.

Správa konštatuje, že jadro zohrávalo významnú úlohu v japonskej energetickej politike od 70. rokov. Do marca 2011 bola jadrová energia najväčším zdrojom bezuhlíkovej elektriny v základnom zaťažení v japonskom energetickom mixe. V tom čase dodávalo 54 jadrových reaktorov s kapacitou 48,9 GW asi 25 % japonskej elektriny. Existovali dokonca plány na zvýšenie podielu výroby jadrovej energie na 50 % do roku 2030.

V roku 2019 vyrobila jadrová energia 63,8 TWh, čo predstavuje 6,4 % z celkovej výroby energie v danom roku.

Príliš pomalý proces

Japonsko sa snaží byť uhlíkovo neutrálne do roku 2050. Posledný vládny energetický plán prijatý v roku 2018 sa zameriava na dosiahnutie diverzifikovanejšej energetickej skladby do roku 2030 s väčším podielom obnoviteľnej energie a opätovným spustením jadrových elektrární.

Dale Klein, bývalý predseda americkej komisie jadrového dozoru (NRC), začiatkom tohto týždňa uviedol, že reštarty v Japonsku sú prekvapivo pomalé. „Mysleli sme si, že v USA sú pomalé, ale v Japonsku sú ešte pomalšie,“ uviedol. Klein, ktorý tiež predsedal medzinárodnej skupine, ktorá monitorovala postup prevádzkovateľa elektrárne Fukušima-Daiiči po havárii, uviedol, že NRA mení požiadavky a reštarty tiež musia byť schválené miestnou prefektúrou a guvernérom. Tieto schválenia síce nie sú vyžadované zákonom, no „vyžadujú sa kultúrou,“ uviedol pán Klein. „Všetky tieto kroky trvajú dlho a robia sa na základe konsenzu. Je to pomalý technický a politický proces.“

Stav jadra v Japonsku

Od Fukušimy sa do prevádzky vrátilo deväť blokov: Sendai-1 a -2, Genkai-3 a -4, Ikata-3, Ohi-3 a -4 a Takahama-3 a -4. K 19. februáru 2021 boli v komerčnej prevádzke štyri bloky.

Sendai-1 v prevádzke. Odstavený v roku 2020 po nedodržaní termínov na zlepšenie bezpečnosti, ale 15. decembra 2020 bola obnovená komerčná prevádzka.

Sendai-2 v prevádzke. Odstavený v roku 2020 po nedodržaní termínov na zvýšenie bezpečnosti, avšak komerčná prevádzka bola obnovená 22. januára 2021.

Genkai-3 v prevádzke.

Genkai-4 odstavený na pravidelnú údržbu.

Ikata-3 odstavený po tom, čo vrchný súd v Hirošime vydal v januári 2020 dočasný dispozičný príkaz na zastavenie bloku, pre nedostatočnú prípravu Shikoku Electric na potenciálny výbuch blízkej sopky Mount Aso.

Ohi-3 odstavený na pravidelnú údržbu.

Ohi-4 v prevádzke. Odstavený na pravidelnú údržbu, ale komerčnú prevádzku obnovil 12. februára 2021.

Takahama-3 odstavený na pravidelnú údržbu a práce na zdokonalení bezpečnostných opatrení.

Takahama-4 odstavený na pravidelnú údržbu a práce na zdokonalení bezpečnostných opatrení.