Jadrová výroba bude naďalej rásť až do roku 2040, hoci pomalšie ako celková výroba elektrickej energie, pričom jej podiel na celkovej výrobe energie bude klesať, tvrdí najnovšie vydanie správy BP Energy Outlook.

V jednom scenári, ktorý predpokladá, že vládne politiky, technológie a sociálne preferencie sa naďalej budú vyvíjať spôsobom a rýchlosťou ako v nedávnej minulosti, jadrová energia rastie v priemere o 1,1% ročne, čo je v podstate v súlade s rastom za posledných 20 rokov.

OECD vs. Čína

Avšak pokračujúci rast jadrovej energie zakrývajú dva kontrastné javy. Jadrová energia v rámci 36 krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v priebehu tohto obdobia výrazne klesala, pretože starnúce jadrové elektrárne (JE) sú vyraďované z prevádzky a investície do nových kapacít sú obmedzené. Na rozdiel od toho sa jadrová výroba v Číne výrazne zvyšuje, pričom do roku 2040 stúpne o 1000 TWh s úrovňou výroby JE v Číne do roku 2040 podobnou úrovni v celej OECD.

Lepšia životná úroveň zvýši dopyt po energii

V inom scenári sa zmes palív v globálnej energetickej výrobe posúva, obnoviteľné zdroje získavajú väčší podiel na úkor uhlia, jadrovej a vodnej energie. Zlepšenie životnej úrovne by mohlo viesť k zvýšeniu dopytu po energii približne o tretinu počas obdobia uvažovaného v správe, najmä vďaka Indii, Číne a ďalším krajinám v Ázii, ktoré spolu predstavujú dve tretiny tohto zvýšenia.

Napriek tomuto nárastu dopytu po energii budú v roku 2040 žiť približne dve tretiny svetového obyvateľstva v krajinách, kde je priemerná spotreba energie na obyvateľa relatívne nízka, čo ešte zdôrazňuje potrebu väčšieho množstva energie.

Energia spotrebovaná v priemysle a budovách predstavuje približne tri štvrtiny nárastu dopytu po energii. Vývoj dopytu v doprave sa prudko spomalil v porovnaní s minulosťou, pre nárast efektívnosti vozidiel. Podiel najazdených kilometrov osobných automobilov poháňaných elektrickou energiou sa do roku 2040 zvýši na približne 25%, čo je podporené rastúcim významom plne autonómnych vozidiel a služieb zdieľanej mobility.