Štúdia univerzity v Gruzínsku poskytla ďalšie dôkazy o tom, že divá zver sa hojne vyskytuje v černobyľskej uzavretej zóne.

Jednomesačné pozorovanie pomocou kamery viedlo k sledovaniu desiatich druhov cicavcov a piatich druhov vtákov, vyplýva to z informácií Jamesa Beasleyho, docenta z laboratória Savannah River Ecology a Warnellovej školy lesníctva a prírodných zdrojov.

„Tieto zvieratá boli vyfotografované pri konzumovaní mŕtvych rýb umiestnených na pobreží riek a kanálov v černobyľskej uzavretej zóne,“ povedal. „V našom výskume sme videli dôkazy o rozmanitosti voľne žijúcich živočíchov v uzavretej zóne, ale je to prvýkrát, čo sme na našich kamerách pozorovali orla bieleho, amerických norkov a riečne vydry.“

Táto štúdia z roku 2015 poskytla prvý dôkaz, že voľne žijúce živočíchy – vrátane šedých vlkov – sa vyskytujú v hojných množstvách na území približne 700 km2, ktoré ľudia po jadrovej havárii v roku 1986 opustili.