Dobrá správa pre ďalšie obmedzenie globálneho otepľovania. Agentúra Reuters zverejnila správu o tom, že britský jadrový dozor v utorok obdržal od dcérskej spoločnosti EDF Energy NNB Generation Company žiadosť na výstavbu dvoch jadrových reaktorov v lokalite Sizewell v Suffolku, severne od Londýna.

Závod Sizewell C bude takmer identickou kópiou blokov Hinkley Point C, ktorá sú vo výstavbe v Somersete na juhozápade Británie a vyrobí dostatok energie pre 6 miliónov domácností.

Britský inšpektorát územného plánovania prijal minulý týždeň žiadosť pre Sizewell C, ktorá sa bude preskúmavať v priebehu nasledujúcich 15 až 18 mesiacov.

EDF Energy, ktorá je súčasťou EDF, uviedla, že preskúmanie stavebného povolenia jadrového zariadenia, ktoré by malo prebiehať súčasne so žiadosťou o územné povolenie, si vyžiada podobný časový rozsah.

S. Turner z britského Úradu jadrového dozoru (ONR) uviedol, že úrad je spokojný s tým, že žiadosť bola úplná, ale „je ešte veľa práce, ktorú treba urobiť, a neočakávame, že k rozhodnutiu dôjde pred koncom roku 2021.“ Povedal, že stavebné povolenie si vyžaduje osobitné povolenie od ONR.

Zdroj: Reuters