Míľnik vo využití jadrovej techniky na boj proti komárom

Podľa štúdie MAAE môže použitie bezpilotných lietadiel významne zvýšiť účinnosť a znížiť náklady na aplikovanie jadrovej techniky pri potláčaní komárov prenášajúcich choroby.

0
192

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) uviedla, že toto zistenie predstavuje dôležitý krok smerom k rozsiahlemu nasadeniu metódy na kontrolu prenášačov horúčky dengue, žltej zimnice a vírusu Zika. Štúdia publikovaná v časopise Science Robotics testovala použitie dronu na uvoľnenie sterilných komárov v rámci techniky sterilného hmyzu (SIT) – formy antikoncepcie hmyzu, ktorá sa úspešne používa už desaťročia v boji proti poľnohospodárskym škodcom, ako sú napríklad stredomorské ovocné mušky a muchy tsetse. Vedci v posledných rokoch pracujú na vývoji tejto metódy aj pre komáre.

Účinné drony

SIT používa žiarenie na sterilizáciu hromadne chovaných samčekov hmyzu, ktoré sa potom uvoľnia, aby sa spojili so samičkami. Pretože tieto neprodukujú žiadne potomstvo, populácia hmyzu sa v priebehu času znižuje. Metóda vyžaduje rovnomerné uvoľňovanie veľkého počtu sterilných samčekov hmyzu v dobrom stave, aby bolo možné konkurovať ich divým rivalom. Prototyp dronov testovaný v Brazílii v roku 2018 dokáže niesť až 50 000 sterilných komárov za jeden let a uvoľniť ich bez straty kvality na 20 hektároch pôdy za 10 minút.

„Tieto zistenia predstavujú zásadný prielom v rozširovaní používania SIT proti komárom,“ uviedol hlavný autor štúdie Jeremy Bouyer, lekársky entomológ v spoločnom programe Potravinovej a poľnohospodárskej organizácii OSN (FAO) a MAAE pre jadrové techniky v potravinárstve a poľnohospodárstve.