Británia predstavila časový plán masívneho rozvoja jadrovej energetiky

Britská vláda zverejnila plán naplnenia svojich jadrových ambícií. Cieľom je do roku 2050 zvýšiť inštalovaný jadrový výkon štvornásobne na 24 GW.

0
33
Hinkley Point C
Najväčší žeriav na svete Big Carl zdvíha 245-tonovú kupolovitú strechu na budovu prvého reaktora, ktorý by mal byť nainštalovaný budúci rok. Foto: Hinkley Point C

Elektrárne s takýmto výkonom pokryjú približne 25 % predpokladanej spotreby elektrickej energie v krajine. Vláda tiež dúfa, že jasným harmonogramom kľúčových rozhodnutí priláka nových investorov. V súčasnosti sa v Spojenom kráľovstve stavia jadrová elektráreň Hinkley Point C s dvoma blokmi EPR.

Britská vláda na svojej webovej stránke zverejnila časový plán rozvoja jadrovej energetiky do roku 2050. Uvádza, že harmonogram zahŕňa plán najväčšieho rozvoja jadrovej energetiky za posledných 70 rokov. Cieľom je najmä znížiť ceny energie, podporiť tisíce pracovných miest a zabezpečiť bezpečnosť dodávok v krajine.

„Jadrová energia je dokonalým liekom na energetické výzvy, ktorým Británia čelí. Je čistejšia, dlhodobo lacnejšia a z dlhodobého hľadiska zabezpečí energetickú bezpečnosť Spojeného kráľovstva. Je to ďalší krok v našom záväzku voči jadrovej energii, ktorý nás merateľným a udržateľným spôsobom nasmeruje na cestu k uhlíkovej neutralite do roku 2050,“ povedal britský premiér Rishi Sunak.

Ambíciou Spojeného kráľovstva je do roku 2050 zvýšiť inštalovaný jadrový výkon na 24 GW. Krajina má v súčasnosti 5 jadrových blokov v štyroch elektrárňach s celkovou kapacitou niečo vyše 6 GW (netto). Okrem uvedených cieľov má jadrová energia krajine pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

„Vládne investície do jadrovej energetiky zabezpečia, že Spojené kráľovstvo zostane na čele technologického vývoja. Naše plány dodajú investorom dôveru, aby podporili nové projekty v Spojenom kráľovstve, a to vďaka jednoduchšiemu procesu umiestňovania nových systémov a jasnej podpore spoločností zo súkromného sektora, ktoré vyvíjajú inovatívne technológie,“ povedal minister pre jadrovú energetiku Andrew Bowie.

Vláda uviedla, že časový plán tiež poskytuje investorom a jadrovému priemyslu istotu, kam Spojené kráľovstvo smeruje. Okrem nových jadrových elektrární plánuje investovať aj do domácej výroby jadrového paliva (HALEU) pre nové pokročilé jadrové reaktory. Krajina plánuje zverejniť ďalšiu verziu svojho jadrového plánu najneskôr do konca roka 2025.

3-7 GW inštalovanej kapacity každých 5 rokov

Plán zahŕňa aj ambíciu vlády zabezpečiť investičné rozhodnutia pre 3-7 GW jednotky každých 5 rokov od roku 2030 do roku 2044. Okrem výstavby novej elektrárne Sizewell C a rozvoja malých modulárnych reaktorov krajina počíta s ďalšou veľkou jadrovou elektrárňou. Spojené kráľovstvo v súčasnosti stavia dva bloky typu EDF s celkovým výkonom 3,2 GW v Hinkley Point C. Prvý z nich by mal byť uvedený do prevádzky v roku 2028.

„Posilnenie našej energetickej bezpečnosti znamená, že Británia už nikdy nebude nútená platiť energetické výkupné tyranom, ako je Vladimír Putin. Britské jadrové zariadenia ako jeden z najspoľahlivejších nízkouhlíkových zdrojov energie túto bezpečnosť zabezpečia,“ povedala Claire Coutinho, štátna tajomníčka pre energetickú bezpečnosť a uhlíkovú neutralitu.