Podľa Eurostatu výroba jadrovej energie v EÚ medziročne klesla o 17 %

Podľa údajov, ktoré zverejnil Eurostat, výroba jadrovej energie v EÚ predminulý rok klesla približne o 17 % v porovnaní s rokom 2021. Celkovo jadrové elektrárne v Európe v roku 2022 vyrobili približne 609 TWh elektrickej energie, čo je zároveň najnižší údaj od roku 1990, odkedy sa údaje o výrobe elektrickej energie na európskej úrovni zbierajú.

0
26
Chladiaca veža

Napriek poklesu vyrobenej energie tvorila výroba elektriny z jadrových elektrární viac ako pätinu celkovej výroby elektriny v roku 2022. Pokles výroby v roku 2022 bol spôsobený najmä nevyhnutnými prácami súvisiacimi s opravami a pravidelnými odstávkami blokov v najväčšom európskom výrobcovi, vo Francúzsku. Údaje za rok 2022 hovoria, že francúzske reaktory vyrobili o 84 630 GWh menej ako v roku 2021.

Zníženie výroby spôsobilo aj Nemecko, ktoré v posledný deň roku 2021 odstavilo tri zo šiestich zostávajúcich jadrových blokov v krajine. Po tomto vzore zatvorilo v septembri 2022 jeden zo svojich reaktorov aj Bulharsko, čím sa počet aktívnych reaktorov v Európe do konca roka 2022 znížil na 103.

Výroba jadrovej energie v roku 2022
Výroba jadrovej energie v roku 2022. Zdroj: Europa.eu

Francúzsko ako hnacia sila výroby jadrovej energie

Bez ohľadu na odstavenie francúzskych reaktorov sa táto krajina podieľa najvýznamnejšou mierou na európskej jadrovej energetike. V roku 2022 vyrobila z jadrových elektrární takmer 295 TWh elektrickej energie, čo predstavuje približne polovicu celkového objemu EÚ. Na druhom mieste sa umiestnilo Španielsko s takmer 60 TWh, tesne za ním Švédsko s 52 TWh a na štvrtom mieste Belgicko so 43,9 TWh.

Francúzsko je tiež tradične krajinou s najväčším podielom elektriny z jadrovej energie, ktorý predstavuje takmer 63 % celkovej výroby. Ďalšou krajinou, ktorá prekročila 50 % podiel elektriny vyrobenej z jadrovej energie, je Slovensko (niečo vyše 60 % celkovej výroby elektriny v roku 2022).