Bulharsko zvažuje výstavbu malých modulárnych reaktorov priamo v areáli jadrovej elektrárne

Americká spoločnosť NuScale Power a jadrová elektráreň Kozloduj sa dohodli na rozvoji hodnotenia možnosti využitia technológie malých modulárnych reaktorov priamo v areáli existujúcej bulharskej jadrovej elektrárne Kozloduj.

0
219
Jadrová elektráreň Kozloduj, Bulharsko by Gogo89873
Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj.

Jadrová elektráreň Kozloduj je zatiaľ jedinou prevádzkovanou elektrárňou takéhoto druhu v Bulharsku. V súvislosti s nedávnym rozhodnutím rady ministrov o rozšírení výrobných kapacít v lokalite má spoločnosť KNPP-NB za úlohu analyzovať možnosť využitia pokročilej jadrovej technológie SMR (malých modulárnych reaktorov).

KNPP-NB je akciovou spoločnosťou založenou za účelom výstavby nového jadrového zdroja v lokalite JE Kozloduj.

Podľa Memoranda o porozumení zverejneného minulý týždeň bude NuScale podporovať úsilie KNPP-NB v realizácii viacerých štúdií a analýz. Podpora bude zahŕňať rozvoj harmonogramu projektu s míľnikmi pre štúdium prevádzkyschopnosti, odhad nákladov na realizáciou projektu, inžinierske, plánovacie, licenčné a ďalšie činnosti podporujúce potenciál výstavby zariadenia NuScale.

Prínosy pre lokalitu i celú krajinu

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NuScale Energy John Hopkins sa jasne vyjadril, že ich bezpečná a škálovateľná technológia sa pre Bulharsko javí ako dokonalé riešenie. Najmä ak sa intenzívne zaujímajú o rozvoj diverzifikovaného a čistého energetického mixu.

Spoločnosť NuScale je nadšená z možnosti spolupráce s významným energetickým partnerom, akým je spoločnosť KNPP-NB pri nasadení našej technológie. Tešíme sa na to, až budeme môcť predviesť rad benefitov, ktoré dokážu naše malé modulárne reaktory regiónu priniesť.

JOHN HOPKINS
generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva NuScale Energy

Veľký inštalovaný výkon a škálovateľnosť

Energetický modul NuScale je tlakovodný reaktor so všetkým potrebným vybavením pre výrobu pary a zabudovaným výmeníkom tepla v jedinej integrovanej jednotke. Každý modul dokáže dodať hrubý výkon 77 MWe a má možnosť škálovania až do veľkosti inštalovaného výkonu 924 MWe pri spojení 12 modulov. NuScale tiež ponúka možnosť menších štyroch a šiestich modulových elektrární.

Ich dizajn schválil americký národný regulátor, vďaka čomu sa môže na túto skutočnosť odvolávať pri výstavbe, prevádzke a žiadosti o výrobnú licenciu a povolenie v USA. Umiestnenie konkrétnej elektrárne je však stále podmienené získaním stavebnej a prevádzkovej licencie, ktoré sú pre zahájenie výstavby nevyhnutné.

Spoločnosť NuScale už podpísala memorandá aj s ďalšími krajinami, akými sú Kanada, Česká republika, Jordánsko či Rumunsko. Rozhovory o podpisoch podobných dohôd s ďalšími potenciálnymi zákazníkmi pokračujú po celom svete. Minulý rok podpísala americká spoločnosť US International Development Finance Corporation dokument Zámer o výpomoci firme NuScale za účelom výstavby 2500 MWe inštalovaného výkonu v jadrových zdrojoch pre Juhoafrickú republiku.