Nárast veternej energie v Anglicku vystavuje rozvodnú sieť riziku

Rekordný rok pre obnoviteľnú energiu vo Veľkej Británii ukázal, že krajina potrebuje omnoho širšie spektrum zelených technológií na vyváženie siete najmä po tom, ako sa nadobro rozlúči s fosílnymi palivami.

0
217
Veterné turbíny, veterná elektráreň
Výstavba veterných elektrární v Nemecku nenapreduje tak rýchlo, ako sa očakávalo.

Hoci sa Spojené kráľovstvo čoraz intenzívnejšie prikláňa na stranu obnoviteľných zdrojov, prevádzkovatelia veterných elektrární za minulý rok museli napokon žiadať o kompenzácie vo výške viac ako 250 miliónov libier. Dôvodom bol prebytok výkonu spôsobený nižšou spotrebou elektriny kvôli pandémii a nedostatočne rozvinutá prenosová sústava.

Minulý rok v Anglicku obnoviteľné zdroje prvý raz vyrobili viac elektriny ako uhoľné a plynové zdroje. Napriek tomu, že ide o významný míľnik, rastúce náklady na kompenzáciu za obmedzenie výroby veterných elektrární ukázali, že je nevyhnutné investovať do prenosovej sústavy a takisto aj do ďalších technológií výroby energie.

Zatiaľ čo v roku 2019 náklady na kompenzácie dosiahli výšku 136 miliónov libier, v roku 2020 sa táto suma takmer zdvojnásobila. Najhorším dňom bol piatok, 22. máj 2020, kedy boli kompenzované straty za obmedzenie výroby až vo výške 9,3 milióna libier. Išlo o nový rekord. Dôvodom takéhoto nárastu je predovšetkým zvyšujúca sa výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov a nízka spotreba elektriny, pod ktorú sa tak ako v ostatných krajinách podpísala pandémia koronavírusu.

Bez ďalších zdrojov to nepôjde

Spojené kráľovstvo má v oblasti ochrany klímy pomerne ambiciózne ciele. Do roku 2030 chce dosiahnuť zníženie emisií CO2 o takmer 70 %. Na to, aby sa im tento cieľ podarilo dosiahnuť, však potrebujú omnoho viac, než len výstavbu nových a nových obnoviteľných zdrojov s nepravidelnou výrobou, ktorej množstvo sa navyše nedá regulovať.

„Ďalší krok k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality bude ešte náročnejší. Odstaviť posledné fosílne zdroje v sústave bude vyžadovať omnoho viac, než stavať nové veterné a solárne elektrárne,“ uviedol pre agentúru Bloomberg Iain Staffell z Imperial College London.

Dáta o kompenzáciách pre prevádzkovateľov veterných elektrární hovoria jasnou rečou – časť vyrobenej elektriny sa nedá využiť kvôli nedostatočne rozvinutej prenosovej sústave. 

Naopak, na zaistenie dostatočného množstva elektriny v čase, kedy nie je výroba z obnoviteľných zdrojov kvôli klimatickým podmienkam dostačujúca, rozvíja Anglicko jadrovú energetiku. Aktuálne má vo výstavbe jadrovú elektráreň Hinkely Point C s plánovaným spustením v roku 2026 a ďalej rozhoduje o projekte nového bloku v elektrárni Sizewell a Bradwell.