Český dozorný orgán rozširuje prevádzkovú licenciu bloku Dukovany-2

0
73

Český Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) rozšíril prevádzkovú licenciu druhého bloku JE Dukovany, SÚJB uviedol na svojej internetovej stránke 28. júna 2017.

SÚJB neuviedol žiadne konkrétne údaje o predĺžení, ale ďalšie informácie poskytne, keď rozhodnutie nadobudne účinnosť. SÚJB predĺžil predchádzajúcu desaťročnú prevádzkovú licenciu prevádzkovateľovi jadrového zariadenia, spoločnosti ČEZ,  pre jadrový blok VVER s výkonom 471 MW po tom, ako energetická spoločnosť požiadala o viac času na prípravu žiadosti.

V marci 2016 SÚJB predĺžil prevádzkovú licenciu bloku Dukovany-1 na neurčité obdobie. Dukovany-1, tiež blok typu VVER-440, začal komerčnú prevádzku v máji 1985.

Foto: Wikimedia