ČEZ využije modifikované ruské palivo v Dukovanoch

0
156
Dukovany
České Ministerstvo priemyslu a obchodu vyhlási tender na výstavbu nového jadrového bloku v Dukovanoch.

Ruská jadrová spoločnosť Tvel a česká národná energetická spoločnosť ČEZ podpísali zmluvu o zavedení nového paliva RK 3+ v jadrovej elektrárni Dukovany.

ČEZ: Modifikované palivo pre VVER-440

Podľa spoločnosti Tvel je palivo modifikovanou verziou existujúceho paliva VVER-440. Palivo sa podrobí viacerým predbežným ožarovacím testom, ktorých výsledky sa použijú ako súčasť žiadosti o licenciu na používanie paliva v Dukovanoch.

Tvel uviedol, že český jadrový dozor zváži aj prevádzkové skúsenosti s použitím prototypu paliva na 4. bloku JE Kola v severozápadnom Rusku. Kola-4 je rovnaký typ elektrárne VVER V-213 ako Dokovany a Tvel uviedol, že toto palivo sa tam úspešne používa od roku 2010.

Dukovany: Nové palivo zlepší bezpečnosť

Alexander Ugrjumov, viceprezident pre výskum a vývoj v spoločnosti Tvel, uviedol, že nové palivo „zlepší stratégiu palivového cyklu JE Dukovany, bezpečnosť a ekonomickú efektívnosť“.

Jadrová elektráreň Dukovany má štyri bloky VVER V-213, ktoré začali komerčnú prevádzku od mája 1985 do júla 1987. Podľa spoločnosti Tvel táto JE ročne vyrába asi 13 TWh elektriny, čo je približne 20% energie spotrebovanej v Českej republike.