Na tohtoročnom 23. ročníku festivalu Pohoda sa už po deviaty raz zúčastnila aj Slovenská Nukleárna Spoločnosť so svojim infostanom. Neodmysliteľnou súčasťou infostanu bolo 28 aktívnych dobrovoľníkov z radov Mladej Generácie SNUS, ktorí sa snažili informovať širokú verejnosť o mierovom využívaní jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia. Súčasťou diskusií bolo, ako už tradične, aj reagovanie na rozsiahlu škálu otázok od jednoduchších až po komplikované otázky odborným a fundovaným spôsobom na jednej strane, ale ľudsky a zrozumiteľne na strane druhej.

Minuloročná zmena konceptu v podobe 4 stanovíšť (kvíz, virtuálna realita, meranie rádioaktivity predmetov a „odfoť sa so SNUS“ v upravenej podobe s názvom „radiačná ochrana naživo“) sa zabehla a ľudia mali možnosť získať pomerne značné množstvo informácií z viacerých uhlov pohľadu, pričom si niektoré veci mohli aj osobne vyskúšať. Miernou nevýhodou bolo, že zásahom vyššej moci nebolo možné realizovať stanovište virtuálnej reality, nakoľko na poslednú chvíľu zo zdravotných dôvodov vypadla posila zodpovedná za dovezenie okuliarov. Vďaka vysokej zásobe kreativity však nebol problém uvedený nedostatok vyplniť a udržať stanovenú distribúciu výkonu naprieč infostanom dokonca v požadovanej kvalite.

Oficiálna návštevnosť na zvyšných 3 stanovištiach (podľa počtu vhodených súťažných lístkov) bola 573 ĽUDÍ, čo je porovnateľné s minulým rokom, kedy nás navštívilo 608 účastníkov festivalu.

Osobne si cením skutočnosť, že sa vďaka viacerým stanovištiam podarilo získať viac času na vzájomnú diskusiu, interakciu, komunikáciu a priestor na vysvetlenie niektorých otázok. Navyše, množstvo ľudí navštívilo len niektoré zo stanovíšť, ktoré ich zaujali.

Operatívne spojenie „fotenia“ s „tréningom“ radiačnej ochrany, kde si mohli návštevníci vybrať spomedzi pripravených ochranných pomôcok tú správnu vzhľadom na zadanú úlohu, dopadlo na základe mojich pozorovaní na výbornú. Veď ako inak môže dopadnúť súťaž „S“, kde si jednotlivec „J“ oblečie olovenú vestu, vyberie rukavice, pokrývku hlavy pokrytú alobalom, prípadne štít intímnych partií a poď ho lopatou prenášať kus asfaltu z bodu „B“ do krabice „K“. Toto spojenie má vysoký potenciál na uchytenie sa aj v ďalších rokoch, keďže dúfame, že sa popri tejto netradičnej zábavke na účastníkov nenalepí len tyvek, ale aj niečo z odbornejšieho výkladu ohľadom princípov radiačnej ochrany a správneho výberu pomôcok.

Pomerne tradičnou súčasťou infostanu je aj príprava špeciálneho kvízu pre pokročilých/odvážlivcov/milovníkov netradičného adrenalínu, resp. návštevníkov s vnútorným pocitom vo forme „nič nikde nehrajú a tu je tieň, tak sa toho aj môžem zúčastniť a ostať o trochu dlhšie“.

Tematicky nastavení na seriál Černobyľ

Vzhľadom na vysoký ohlas na 5-dielny seriál stanice HBO, bola téma tohtoročného špeciálneho kvízu havária na 4. bloku JE Černobyľ. Vzhľadom na dĺžku kvízu prejavili návštevníci pomerne vysoký záujem – prvého kola sa zúčastnilo viac ako 50 ľudí. Najlepší uchádzači následne postúpili do kola druhého, kde sa už bojovalo o vecné ceny.

Fenoménom celého kvízu bol mladík o viac ako dve dekády mladší ako ja, ktorý uspel v tvrdej konkurencii a obsadil vzhľadom na počet správnych odpovedí a čas potrebný na vyplnenie kvízu delené prvé miesto. Následne sa nás prišiel spýtať, ako má vyplniť žiadosť o vstup do SNUS, ktorú aj elektronicky zaslal! Pomyselnou čerešničkou na torte odbornosti v rámci aktivít infostanu bola pripravená prezentácia o časovom priebehu spomínanej havárie a jej následkov spolu s identifikovaním jednotlivých chýb, zlyhaní a porušení bezpečnostných princípov v reťazci udalostí, ktoré viedli k havárii.

Samozrejme, že sa patrí dobre odvedenú robotu aj patrične osláviť a tak sme nezaostali ani vo využití voľných chvíľ zážitkovou formou vyskúšaním veľkého množstva možností, ktoré festival ponúka.

Na záver mi ostáva poďakovať sa každému jednotlivcovi, ktorý viac či menej prispel (prípadne chcel prispieť, ale cesty osudu ho zaviedli inam) k ďalšiemu úspešnému ročníku infostanu SNUS na Pohode počas organizačnej a realizačnej fázy. Dúfam, že v tejto úspešnej činnosti budeme pokračovať aj naďalej, keďže viacerí návštevníci z minulých rokov nás cielene vyhľadávajú a vracajú sa k nám s úsmevom na tvári. Dokonca si niektorých matadorov z našich radov aj osobne pamätajú

Inými slovami, vyzývam každého, kto má chuť stať sa takýmto „známym matadorom“, aby sa k nám v priebehu ďalších rokov pripojil a prispel k úspešnému pokračovaniu rozširovania povedomia ľudí odhaľovaním omrviniek z nášho jadrového chlebíčka.

Tomáš Hrnčíř
Mladá generácia SNUS