Čína bude svetovým lídrom v jadrovej energii

0
137
Čína bude svetovým lídrom v jadrovej energii

Čína smeruje k vedúcemu postaveniu v jadrových energetických technológiách do roku 2030 a ak uspeje, bude mať svetové vedúce postavenie v oblasti rozvoja jadrovej technológie, priemyselnej kapacity a prevádzky.

Správa Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier hovorí, že čínske ambiciózne plány pre jadrovú energiu môžu do roku 2050 uviesť do prevádzky niekoľko stoviek reaktorov, ktoré prejdú od tlakovodných reaktorov (PWR) na pokročilejšie jadrové systémy a realizovať uzavretý palivový cyklus v priemyselnom meradle.

Čína „masívne investovala“ do ľudských a materiálnych zdrojov potrebných na replikáciu systémov založených na PWR, ktoré rozvíjali cudzie krajiny.

„Vďaka týmto investíciám sa Čína pravdepodobne stane popredným svetovým výrobcom jadrovej elektrickej energie niekedy pred rokom 2030.“

Podľa správy by podiel jadrových elektrární (JE) v Číne mohol v 30-ych rokoch 21. storočia vzrásť zo 4,5% na 10%. Jadrová energia pomôže znížiť emisie do atmosféry na západoeurópske úrovne a preukáže vedúce postavenie Číny v zmierňovaní klimatických zmien.

Čína sa môže stať dôležitým, možno najdôležitejším celosvetovým dodávateľom civilného jadrového tovaru vrátane moderných energetických reaktorov vybudovaných za pomerne nízke náklady.

V správe sa však uvádza, že na to by Čína mala prekonať vážne technické prekážky a dosiahnuť významné vedecké a technické pokroky, ktoré sa nedajú predvídať.

Počas troch desaťročí musí efektívne kontrolovať tok finančných prostriedkov do a z jadrových organizácií a zabezpečiť, aby boli náklady pod kontrolou, predvídateľné a pomerne priaznivé. Musí vytvoriť dostatočnú dôveru verejnosti, aby vodcom umožnila prijímať rozhodnutia v súlade s ich plánmi pre jadrový priemysel.

„Ak Čína zlyhá, program jadrovej energie sa v druhej polovici storočia nemusí udržať.“

Až doteraz sa impozantný jadrový vývoj Číny spoliehal na technológie, vyvinuté pred polstoročím inými, ktoré Čína replikovala. V priebehu tohto storočia sa Čína zameriava na nahradenie ľahkovodných JE pokročilými systémami, ktoré boli spustené inde, avšak nikdy neboli nerozšírené.

Dnes sú jadrovo-inžinierske spoločnosti vo Francúzsku, Japonsku a USA, ktoré dodávajú takmer tri štvrtiny svetových jadrových reaktorov, a ich budúcnosť je neistá. Tieto firmy majú nízke využitie kapacity, rastúce náklady, strácajú odbornosť a politickú podporu.

Pokiaľ bude čínsky jadrový vývoj takto pokračovať, očakávané masívne úspory z rozsahu a vysoký obrat jeho priemyslu vyvinú na zahraničných konkurentov ešte väčší obchodný tlak, píše sa v správe.