Japonská vláda sa zaviazala zvýšiť podiel jadrovej energetiky na najmenej jednu pätinu dodávok elektrickej energie v krajine vo fiškálnom roku 2030, lebo je „dôležitým základným energetickým zdrojom“.

Po prvýkrát bude vláda v základnom energetickom pláne špecifikovať pomer 20%-22%. Návrh bol  predložený poradnému panelu Ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu, ktoré dohliada na jadrový priemysel.

V návrhu sa uvádza, že vláda „bude ďalej zintenzívňovať úsilie o dosiahnutie tohto cieľa“ a bude pokračovať v presadzovaní politiky jadrovo-palivového cyklu spolu s vývozom jadrovej technológie.

Základný energetický plán stanovuje strednodobú a dlhodobú energetickú politiku vlády a je revidovaný zhruba každé tri roky.

Vláda očakáva získanie súhlasu kabinetu pre tento plán toto leto. Posledný plán, schválený kabinetom v roku 2014 a prvý po havárii Fukušima-Daiiči v roku 2011, nespomenul každý zdroj energie, hoci opísal jadrovú energiu ako „dôležitý zdroj energie v základnom zaťažení“.

Japonské Fórum atómového priemyslu (JAIF) uviedlo, že asi 30 reaktorov musí byť pripojených k sieti, aby splnili cieľ 20%-22%. Tento cieľ je podľa vlády dosiahnuteľný, ak existujúce reaktory budú môcť pracovať 60 rokov, za hranicou 40-ročnej životnosti podľa prísnych predpisov platných po havárii jadrovej elektrárne (JE) Fukušima-Daiiči.

Po nehode Japonsko zatvorilo všetkých 42 komerčných jadrových reaktorov. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) jadrový podiel krajiny v roku 2017 bol okolo 3,6%. Pred Fukušimou vyrobilo Japonsko približne 30% elektrickej energie z jadrovej energie a plánovalo jej zvýšenie na 40%.

Minulý týždeň bol jadrový reaktorový blok Ohi-4 v prefektúre Fukui pripojený k rozvodnej sieti, a blíži sa ku komerčnej prevádzke. Ohi-4 sa stane ôsmym jadrovým blokom v piatich lokalitách, ktoré budú znovu spustené podľa nových noriem, zavedených po havárii JE Fukušima-Daiiči.