Čínsky projekt malého modulárneho reaktora zvládol studené skúšky

Jadrový projekt malého modulárneho reaktora úspešne dokončil studené funkčné testovanie. Jeho cieľom bolo preveriť primárny okruh nového čínskeho reaktora a takisto aj pevnosť a funkčnosť tesnenia všetkých pomocných potrubí.

0
282
Čínska jadrová elektráreň Sanmen
Čínska jadrová elektráreň Sanmen. Foto: Sanmen Nuclear Power Co Ltd

Výstavba čínskeho héliom chladeného reaktora s výkonom 210 MWe sa začala v roku 2012. Spadá už do IV. generácie jadrových reaktorov a s veľkou pravdepodobnosťou sa stane prvým zástupcom tohto druhu v prevádzke. Projekt HTR-PM sa skladá z dvoch modulárnych reaktorov s tepelným výkonom 250 MW a z turbíny s generátorom s výkonom 210 MWe.

Projekt vysokotepelného plynom chladeného reaktora (high-temperature gas-cooled reactor HTGR) v čínskej provincii Shandong má za sebou úspešné ukončenie studených funkčných testov. Počas nich preverili kvalitu primárneho okruhu za vyššieho tlaku, aký by bol prítomný v normálnej prevádzke. Namiesto vody, ktorá sa používa počas skúšok v bežných reaktoroch, bol ako testovacie médium použitý stlačený vzduch s héliom. Systém bol natlakovaný až na 8,9 MP a následne celých 24 hodín bol tlak v reaktore udržiavaný na hodnote 8 MPa.

Vysokoteplotný reaktor chladený plynom (HTGR) je jeden z perspektívnych typov reaktorov, ktorý by sa mohol uplatniť v spojení s plynovou turbínou. Ako moderátor a ako matrica pre keramické jadrové palivo (vysoko obohatený urán vo forme UC2 alebo UO2; tvar guľovitý s priemerom 60 mm alebo klasická palivová tyč) slúži grafit. Ako chladivo sa používa hélium, ktoré má na výstupe z reaktora teplotu až 750 °C, čo umožňuje v sekundárnom okruhu použiť plynovú turbínu, a tým podstatne zvýšiť účinnosť celej elektrárne. Reaktory tohto typu sú už v prevádzke v niektorých krajinách, ďalej sa zdokonaľujú, no k ich širšiemu využitiu zatiaľ nedošlo.

Čína plánuje stavať vo veľkom

Krajina chce na mieste demonštračného projektu postaviť až osemnásť ďalších reaktorov typu HTR-PM. 

„Najnovšie testy preukázali výrobnú a inžiniersku kvalitu hlavných reaktorových systémov a položili tak pevný základ pre urýchlenie industrializácie vysokotepelných plynom chladených reaktorov,“ uviedla vo svojom vyhlásení čínska spoločnosť CNNC.

Okrem spomínaných konfigurácií dvoch reaktorov a jednej turbíny sú v hre aj väčšie bloky HTR-PM600, ktoré by mali obsahovať až šesť reaktorov a turbínu s výkonom 650 MWe. Štúdie, ktoré by potvrdili funkčné využitie väčších blokov prebiehajú na ďalších piatich miestach v krajine, jedným z nich je napríklad jadrová elektráreň Sanmen. Práve tu bol prvýkrát uvedený do prevádzky jadrový blok typu AP 1000.