ČVUT sa zapojila do európskeho projektu skúmajúceho starnutie jadrových elektrární

Nový výskumný projekt podporovaný Európskou úniou bude zameraný na zjednotenie a zdokonalenie metód hodnotenia štrukturálnej integrity a bezpečnosti betónových komponentov.

0
97
Jadrová elektráreň
Jadrový priemysel zamestnáva čoraz viac obyvateľov Anglicka.

Hodnotenie infraštruktúr je potrebné v rámci analýzy dlhodobého prevádzkovania jadrových elektrární. Medzinárodný projekt pod vedením fínskeho výskumného centra VTT má za cieľ pochopenie starnutia a degradácie betónových materiálov. Do analýzy sa zapojila aj vysoká škola našich západných susedov České Vysoké Učení Technické.

Nový projekt bude študovať najmä odolné betóny. Práve z nich sú vyrobené aj kontajnmenty jadrových elektrární. Nové nástroje by mali umožniť detekciu i počiatočných stavov korózie, čo môže mať zásadný význam na bezpečnosť prevádzky jadrových elektrární. „Zdokonalíme znalosti o starnutí betónu, ukážeme a oceníme inherentné bezpečnostné limity definované výpočtovými kódmi,“ oznámil Miguel Ferreira, projektový manažér výskumného centra VTT.

V rámci vývoja spoločnosť plánuje vybudovať testovacie zariadenie vo veľkom meradle, na ktorom prebehne séria rozličných testov. Následne zostrojené výmenné komponenty zaistia analýzu rôznych scenárov jadrových elektrární.

Celkové náklady projektu so skratkou ACES, ktorý sa začal 1. septembra tohto roku a bude trvať do 31. augusta 2024, sú 5 miliónov Eur. Suma až 4 milióny Eur bude vyplatená v rámci programu H2020 – Euratom-1. Na testoch a následných analýzach bude pracovať 10 európskych spoločností a výskumných partnerov a jeden medzinárodný partner. Patria medzi ne napríklad výskumné ústavy SCK-CEN, CVŘ, CEA, ORNL i elektrárenské spoločnosti EDF, ZAG alebo Energorisk. Do projektu je zahrnuté tiež České Vysoké Učení Technické, pričom ide o významný úspech tejto uznávanej vysokej školy.