Významný pokrok dosiahli pri sanácii vonkajších priestorov okolo jadrovej elektrárne (JE) Fukušima-Daiiči s dekontaminačnými činnosťami, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní dávok, odznelo na sérii stretnutí medzi MAAE a japonským ministerstvom životného prostredia (MŽP).

MŽP na stretnutiach, ktoré sa konali v Tokiu a Fukušime, uviedlo, že plánované dekontaminačné práce v intenzívne kontaminovanej oblasti okolo odstavenej JE sa takmer skončili. Táto oblasť zahŕňa 104 obcí v ôsmich prefektúrach. Dekontaminačné práce v špeciálnej oblasti dekontaminácie (SDA) boli dokončené, uviedla ministerka.

SDA zahŕňa oblasti prefektúry Fukušima, ktoré boli najviac znečistené rádioaktívnym spadom, pozostávajúce z 11 obcí v zakázanej zóne alebo plánovanej evakuačnej zóne, ktoré boli buď do 20 km od JE Fukušima-Daiiči, alebo mali ročné kumulatívne dávky viac ako 20 mSv.

MŽP uviedlo, že sa dosiahol pokrok v preprave pôdnych vakov z dočasných úložísk do dočasného skladovacieho zariadenia a pri vytvorení národného rámca umožňujúceho návrat evakuovaných osôb do oblastí, kde je návrat ťažký.