Sny o jadrovej syntéze (fúzii) sú približujú k úspešnému uskutočneniu. Vyplýva to z novej iniciatívy USA, ktorá tvrdí, že do 15 rokov uvedie energiu z jadrovej syntézy do rozvodnej siete.

Projekt spolupráce medzi vedcami z Massachusetts Institute of Technology (MIT) a súkromnou spoločnosťou Commonwealth Fusion Systems (CFS) bude mať radikálne odlišný prístup k iným snahám preniesť fúziu z nákladného experimentu na životaschopný komerčný energetický zdroj.

Team zamýšľa použiť novú triedu vysokoteplotných supravodičov, ktoré im umožnia vytvoriť prvý reaktor na svete, ktorý vyprodukuje viac energie ako je potrebné vložiť, aby sa fúzna reakcia uskutočnila.

MIT uviedol, že táto práca je možná po desaťročiach financovania základného výskumu federálnou vládou. Spoločnosť CFS oznámila, že získala 50 miliónov dolárov na podporu tohto úsilia od talianskej energetickej spoločnosti Eni. CFS sa naďalej usiluje o podporu ďalších investorov, povedal MIT. Spoločnosť CFS bude financovať výskum v oblasti jadrovej syntézy v MIT s konečným cieľom rýchlo komercializovať energiu jadrovej syntézy a vytvoriť tak nový priemysel.

Fúzia, proces, ktorý uvoľňuje energiu Slnka a hviezd, zráža ľahké prvky, ako je vodík, aby vytvorili ťažšie prvky, ako je napríklad hélium, čím sa uvoľňuje ohromné ​​množstvo energie. Tento proces produkuje čistú energiu len pri extrémnych teplotách stoviek miliónov stupňov Celzia, ktoré sú príliš vysoké, aby im odolali všetky tuhé materiály. Aby sa to stalo, výskumníci v oblasti fúzie používajú magnetické polia na udržanie horúcej plazmy – plynovej zmesi častíc – a udržali ju bez kontaktu s akoukoľvek časťou komôr v tvare toroidu.

Cieľom MIT a CFS je vybudovať zariadenie schopné generovať 100 MW energie z jadrovej syntézy. Toto zariadenie, ak všetko pôjde podľa plánu, preukáže kľúčové technické míľniky potrebné na vytvorenie úplného prototypu jadrovej elektrárne, ktorá by mohla nasmerovať svet na cestu k nízkouhlíkovej energii.

„Ak by sa takéto jadrové elektrárne široko rozšírili, mohli by pokrývať podstatnú časť rastúcich energetických potrieb sveta a zároveň drasticky obmedziť emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú globálnu zmenu klímy.“