Program dlhodobej prevádzky (LTO – Long Term Operation) existujúcich jadrových reaktorov pomôže Európskej únii splniť svoje klimatické ciele za rozumnú cenu a zároveň zníži jej závislosť od dovozu energie. Vo výzve adresovanej Európskej komisii a ostatným európskym inštitúciám to uvádza združenie Foratom, zastupujúce záujmy európskeho jadrového priemyslu. Podľa organizácie odborná verejnosť už priznala, že dekarbonizáciu energetického sektora nemožno dosiahnuť len s obnoviteľnými zdrojmi a jadrová energia bude musieť hrať v energetickom mixe dôležitú úlohu. Inak sa nepodarí znížiť emisie CO2 do roku 2050.

Šanca na 58% bez CO2

Yves Desbazeille, generálny riaditeľ Foratomu

Podľa Foratomu významnú rolu v dekarbonitzácii európskeho hospodárstva zohrá práve predĺženie životnosti existujúcich jadrových elektrární. „Strednodobé ciele dekarbonizácie v prechode do roku 2050 nemožno dosiahnuť bez programu dlhodobej prevádzky existujúcich jadrových elektrární. Ak by EÚ v tomto období investovala do zachovania svojej jadrovej flotily, do roku 2030 by päťdesiatosem percent elektriny pochádzalo z nízkouhlíkových zdrojov,“ povedal generálny riaditeľ Foratomu Yves Desbazeille. Európa by sa stala globálnym lídrom v implementácii politiky na zmiernenie klimatickej zmeny.

Naopak, ak by sa nepodarilo predĺžiť prevádzku jadrových elektrární, tento podiel by klesol na tridsaťosem percent a do roku 2030 by sa zvýšili kumulatívne emisie približne o jeden a pol miliardy ton oxidu uhličitého.

LTO znamená menší rast cien energií

Združenie Foratom presadzuje LTO ako najrýchlejšie a ekonomicky výhodnejšie riešenie v porovnaní s inými zdrojmi energie, pretože nie je kapitálovo náročné, a tak predstavuje nižšie investičné riziko a nižší tlak na rast spotrebiteľských cien. V preklade: neodnesú si to peňaženky ľudí tak, ako pri politike masívneho dotovania obnoviteľných zdrojov a odklonu od jadra v Nemecku (program známy ako Energiewende).

LTO tiež znižuje závislosť EÚ od dovozu fosílnych palív, zabezpečuje spoľahlivosť siete a pomáha jadrovému priemyslu udržiavať a rozširovať svoje know-how na strane prevádzkovateľov i dodávateľských firiem.

Najdrahšia je v Nemecku. Cena elektriny pre domácnosti a malých odberateľov v EÚ v r. 2017. Zdroj: DG ENERGY
Cena elektriny pre veľkoodberateľov v EÚ v r. 2017. Zdroj: DG ENERGY

Foratom predkladá niekoľko odporúčaní pre tvorcov politiky na podporu LTO v EÚ:

  • Zabezpečiť koherentný, ​​konzistentný a stabilný politický rámec EÚ.
  • Prijať ambiciózny cieľ čistých nulových emisií CO2 pre EÚ v roku 2050.
  • Rozvíjať a implementovať silnú priemyselnú stratégiu, tak aby si EÚ v technologickej sfére udržala vedúce postavenie.
  • Podpora rozvoja ľudských zručností a vedomostí.

Na stiahnutie: #NuclearEuropeLeaders Manifest (.pdf) STIAHNUŤ

V štrnástich štátoch EÚ je v prevádzke stodvadsaťšesť reaktorov s celkovým výkonom stodevätnásť gigawattov. Pre porovnanie, celkový inštalovaný výkon úplne všetkých zdrojov na Slovensku je asi pätnásťkrát menší. Na druhej strane, kým v EÚ jadrovky dodávajú vyše štvrtinu z celkovej výroby elektrickej energie, na slovensku je to až päťdesiatšesť percent.

Ilustratívny jadrový program (PINC) Európskej komisie predpokladá, že jadrová energia zohrá významnú úlohu v energetickom mixe únie minimálne do roku 2050. To by však podľa Foratomu vyžadovalo investície do programu dlhodobej prevádzky vo výške až päťdesiat miliárd eur. Až tridsaťdeväť percent reaktorových blokov pritom môže byť predčasne odstavených už v nasledujúcom desaťročí, ak sa ich prevádzkovatelia nepokúsia o predĺženie povolenia na prevádzku.

Ilustratívny jadrový program (PINC) poskytuje užitočný prehľad celého životného cyklu jadrovej energie v Európe – od výroby jadrového paliva, cez zvyšovanie bezpečnosti, dlhodobú prevádzku (LTO) až po ukončenie celého cyklu, vrátane nakladania s odpadom a vyraďovaním z prevádzky.