Elektráreň Flamanville 3. Foto: EDF (20/06/2019)
Jedinou komerčnou jadrovou elektrárňou vo výstavbe vo Francúzsku je momentálne Flamanville-3.

EDF pravdepodobne odloží plánovanú komerčnú prevádzku bloku EPR Flamanville-3 v severnom Francúzsku na budúci rok.  Dôvodom má byť prijatie odborných odporúčaní na opravu ôsmich chybných zvarov potrubí.

Skupina nezávislých francúzskych technických expertov začiatkom minulého týždňa jednomyseľne odporučila jadrovému dozoru ASN, aby štátom kontrolovaná spoločnosť EDF opravila chybné zvary na bloku s výkonom 1600 MW 3. generácie.

Chybné zvary na Flamanville

Stála skupina expertov ASN požaduje od EDF opravu ôsmich chybných zvarov v sekundárnej časti hlavných chladiacich slučiek reaktora, napriek námietkam EDF. Podľa ASN sú chybné zvary „hlavnou prekážkou vylúčenia“ náhleho roztrhnutia hlavných parných potrubí. ASN uviedol, že oznámi svoje rozhodnutie o zvaroch „v blízkej budúcnosti“ po konzultácii so svojou skupinou odborníkov.

Podľa EDF by odporúčania a riešenia navrhnuté odborníkmi „mohli mať vplyv na harmonogram uvedenia do prevádzky a náklady na výstavbu“. Spoločnosť uviedla, že pokračuje v rokovaniach s ASN. Rozhodnutie o harmonograme výstavby a nákladoch na Flamanville-3 sa prijme po zverejnení odporúčaní ASN. Niektoré správy francúzskych médií dnes uviedli, že problém zvarov by mohol oddialiť plánovanú komerčnú prevádzku elektrárne až do roku 2022.

V januári EDF uviedla, že „aktívne sleduje“ akčný plán na nápravu problémov so zvarmi vo Flamanville-3 a horúce skúšky elektrárne plánované na koniec roku 2018, by sa mali začať v druhej polovici februára. Chybné zvary, odhalené v minulom roku, prinútili EDF oddialiť termín začiatku spúšťania bloku na druhý štvrťrok 2020 a oznámiť zvýšenie nákladov na projekt na 10,5 miliardy € a potom na 10,9 miliardy €. Odhad nákladov v júli 2011 bol 8 miliárd €.

V júli 2018 EDF uviedla, že 53 zvarov na sekundárnom okruhu JE Flamanville bude musieť byť urobených nanovo, zatiaľ čo bola presvedčená, že o ďalších 10 by mohla presvedčiť ASN, že sú spôsobilé na prevádzku. Ďalších 85 zvarov nepotrebuje žiadne opravy.