Jadrová energia je potrebná na zmiernenie klimatických zmien a dôkazy „jasne ukazujú“, že podľa súčasnej legislatívy životný cyklus jadrovej energie nespôsobuje výrazné problémy európskym cieľom udržateľnosti, uviedla správa organizácie Energy for Humanity.

Správa, ktorú financovala spoločnosť EDF Energy a ktorá bola pripravená pre skupinu technických expertov Európskej komisie (EK) pre udržateľné financie, bola uverejnená ako reakcia na správu tejto skupiny, v ktorej sa navrhuje, aby sa jadrová energia vyradila z prvej verzie taxonómie udržateľného financovania, až do ďalšieho posúdenia.

V roku 2018 EK vytvorila skupinu technických expertov pre trvalo udržateľné financovanie s cieľom vymedziť, ktoré činnosti by sa mali zahrnúť do taxonómie – v podstate určenie, či je hospodárska činnosť environmentálne udržateľná.

Podľa správy skupiny Energy for Humanity má potenciál jadrovej energie na zmiernenie zmeny klímy silný základ. Napriek zhode, že jadrové palivo má nízke emisie počas životného cyklu a môže pomôcť zmierniť zmenu klímy, sa v správe uvádza „mätúci a zmiešaný dôkaz“ týkajúci sa kritéria „Nespôsobuje žiadne významné škody“ pri niektorých cieľoch trvalej udržateľnosti.

„V dôsledku toho technická správa skupiny uverejnená v júni 2019 navrhla vynechať jadrovú energiu z prvej verzie taxonómie až do ďalšieho posúdenia.

V správe Energy for Humanity sa uvádza, že vedecký konsenzus dospieva k záveru, že udržiavanie a rozširovanie jadrovej energie je potrebné na dosiahnutie cieľov trvalej udržateľnosti, ako je zmiernenie zmeny klímy. Odráža sa to vo veľkom počte členských štátov Európskej únie, ktorých politika v oblasti klímy a udržateľnosti zahŕňa budúcu úlohu jadrovej energie.

Začiatkom tohto týždňa bruselské združenie jadrového priemyslu Foratom vyzvalo EK, aby uznala rozhodujúcu úlohu, ktorú musí jadrová energia zohrávať v rámci iniciatívy EÚ v oblasti udržateľných financií.

Foratom uviedol, že v prípade jadrovej energie sa správa skupiny zamerala na otázku odpadu a použila ju ako dôvod na vylúčenie jadrovej energie z taxonómie. Zdá sa však, že v prípade iných technológií sa kritériá týkajúce sa odpadu neuplatňujú rovnakým spôsobom.