Estónska spoločnosť Fermi Energia oznámila plány na vypracovanie štúdie realizovateľnosti umiestnenia pokročilého energetického reaktora Moltex v tejto pobaltskej krajine a vytvorenie vhodného režimu udeľovania licencií.

Britská spoločnosť Moltex Energy oznámila v júli minulého roka, že postaví demonštračný reaktor SSR-W (stabilný soľný reaktor – spaľovač odpadu) v areáli jadrovej elektrárne Point Lepreau v Kanade na základe dohody podpísanej s firmou New Brunswick Energy Solutions Corporation a NB Power.

Čo je to stabilný soľný reaktor

SSR je koncepčný dizajn reaktora, ktorý sa spolieha na konvekciu zo statických vertikálnych palivových kanálov v aktívnej zóne na prenos tepla do parných generátorov. Palivové súbory sú usporiadané v strede nádrže do polovice naplnenej chladiacou soľou, ktorá odvádza teplo z palivových kaziet do periférnych parných generátorov, v podstate konvekciou.

Spoločnosť Moltex vyhlásila, že Estónsko vyrába väčšinu svojej energie z ropných bridlíc, ale že väčšina tejto kapacity na fosílne palivá bude odstavená do roku 2030. Veterná energia v pobaltských štátoch poskytuje určitý potenciál, ale krajina potrebuje alternatívny, spoľahlivý zdroj energie, ak má zostať v energetike sebestačná.