Globálna výroba jadrovej energie dosiahla v roku 2018 úroveň ako pred Fukušimou, najmä v dôsledku nových prírastkov v Číne a opätovného spustenia štyroch reaktorov v Japonsku.

Správa o stave globálnej energetiky a CO2

Vo svojej správe o stave globálnej energetiky a emisiách CO2 zverejnenej 26. marca Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v Paríži uviedla, že výroba jadrovej energie sa zvýšila o 3,3%, t. j. o 90 TWh, a jadrové elektrárne (JE) na celom svete pokryli 9% celosvetového zvýšenia dopytu po elektrickej energii.

Zvýšila sa aj výroba vo Švajčiarsku, na Tchaj-wane, v Pakistane a Švédsku. Výroba poklesla v Južnej Kórei, kvôli novým predpisom o údržbe a v Belgicku kvôli odstávkam spôsobeným obavami súvisiacimi s bezpečnosťou.

Jadro pokrýva desatinu z globálneho energetického mixu

Jadrová energia v roku 2018 vyrobila 2 724 TWh elektrickej energie, čo predstavuje 10% celosvetovej výroby elektrickej energie. V roku 2000 jej celosvetový podiel predstavoval 17%, uvádza sa v správe. Zvýšená výroba z jadrových elektrární tiež znížila emisie a odvrátila takmer 60 miliónov ton emisií CO2.

Dopyt po elektrine vo svete

Globálny dopyt po elektrickej energii vzrástol v roku 2018 o 4%, čo je takmer dvojnásobne rýchlejšie ako celkový dopyt po energii, a najrýchlejší rast od roku 2010, uviedla agentúra.

Obnoviteľné zdroje a jadrová energia pokryli väčšinu nárastu dopytu po energii.

Značne sa však zvýšila výroba z uhoľných a plynových elektrární, čím sa zvýšili emisie CO2 zo sektora o 2,5%.

Čína a USA, dva najväčšie energetické trhy na svete, predstavovali 70% celosvetového rastu dopytu po elektrickej energii.

V Číne sa dopyt po elektrickej energii zvýšil o 8,5%, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazný nárast. Na čele bol priemyselný sektor, vrátane výroby železa, ocele a iných kovov, cementu a stavebníctvo, ako aj vyšší dopyt po chladení.

Spotreba energie vo svete

Spotreba energie na celom svete vzrástla v roku 2018 o 2,3%, čo je takmer dvojnásobok priemernej miery rastu od roku 2010, poháňaného najmä silnou globálnou ekonomikou a vyššou potrebou vykurovania a chladenia v niektorých častiach sveta.

Najväčší rast zaznamenal zemný plyn, ktorý sa v minulom roku stal preferovaným palivom, čo predstavuje takmer 45% nárastu celkového dopytu po energii. Dopyt po všetkých palivách vzrástol, pričom fosílne palivá už druhý rok pokrývajú takmer 70% rastu.