Európa vyrobí cievky pre ITER

0
219

Inžinieri na stavbe medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER) v južnom Francúzsku začali vyrábať cievky pre vytvorenie prstencového magnetického poľa. Výrobu dostala na starosť organizácia Fusion for Energy (F4E), ktorá spravuje európsky príspevok na projekte ITER.

ITER bude pracovať so šiestimi cievkami prstencového magnetického poľa, Európa je zodpovedná za päť z nich. Štyri sa budú vyrábať v lokalite ITER a jedna prostredníctvom dohody o spolupráci s Čínou v Ústave fyziky plazmy (ASIIP) na Čínskej akadémii vied. Šiesta cievka bude dodaná Ruskom. Šesť cievok prstencového magnetického poľa je umiestnených mimo prstencovej magnetovej štruktúry ITERu, aby tvarovali plazmu a prispeli k jej stabilite. Najväčšia cievka má priemer 24 metrov a najťažšia váži 400 ton. Cievky sú navrhnuté tak, aby produkovali celkovú magnetickú energiu štyri gigajouly a maximálne magnetické pole šesť tesla.

Foto: ITER