VZ SNUS a konferencia WIN 2017

0
286
Valné zhromaždenie SNUS 2017
Valné zhromaždenie SNUS 2017

Valné zhromaždenie SNUS a následná konferencia sekcie Ženy v jadre sa uskutočnila 26. a 27. apríla 2017 v Častej-Papierničke. Materiály v pdf sú k nahliadnutiu. Čítaj ďalej.

Prezentácie z Valného zhromaždenia

 • Správa o činnosti (predseda SNUS – V. Slugeň), pdf
 • Uznesenie VZ SNUS, pdf

Odborná časť VZ SNUS

 • Jozef Beláň (SE, a.s.): Aktuálny stav vo výstavbe JE Mochovce 3,4. pdf
 • Mario Kern: Zachytené žiariče neznámeho pôvodu, pdf
 • Jozef Vivoda, SHMÚ: Moderná predpoveď počasia pre potreby jadrovej energetiky, pdf
 • Andrej Hanzel (SE, a .s.): Základné technické pravidlá pre veľké synchrónne prepojené sústavy, pdf
 • Svet fyziky neutrín – súčasnosť a budúcnosť (prof. Šimkovic, MatFyz UK), pdf

Prezentácie z konferencie WIN

 • Partner valného zhromaždenia a konferencie WIN 2017
  Partner valného zhromaždenia a konferencie WIN 2017

  Knoblochová Ľubica: Program spoľahlivosti ľudského činiteľa, SE, a.s., pdf
 • Sokolíková Adriana, Zemanová Dagmar: Národné cvičenie „INEX 5“,ÚJD SR Bratislava, pdf
 • Ďuranová Tatiana: Projekty HORIZON 2020- projekt CONCERT a projekt CONFIDENCE VUJE, a.s Trnava, pdf
 • Križanová Anna: Možnosti liečby karcinómu prostaty v súčasnosti, OUSA, Bratislava, pdf
 • Melicherová Terézia: Rádioaktivita a oblaky SHMU Bratislava, pdf
 • Cabáneková Helena: Radiačná záťaž obyvateľsva SR z expozície radónu podľa nových odporúčaní EU, Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava, pdf
 • Eckertová Terézia: Koncentrácie radónu vo vodách pohorí západného Slovenska, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava, pdf
 • Zuzana Andrlová: Interná komunikácia posilňuje úroveň bezpečnosti v jadrových elektrárňach, SE, a.s., pdf
 • Barátová Dana: Hodnotenie dlhodobej bezpečnosti hlbinného úložiska pre vyhoreté jadrové palivo, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava, pdf
 • Holková Dominika: Modifikácia nanokryštalických zliatin pomocou žiarenia, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU Bratislava, pdf

Zborník abstraktov konferencie, pdf