Európska komisia: Existujúce jadrové elektrárne budú najlacnejšou formou energie v roku 2030

0
330
Európska komisia: Existujúce jadrové elektrárne budú najlacnejšou formou energie v roku 2030

Priemerná vyrovnaná cena elektrickej energie (tzv. levelized cost of electricity alebo LCOE) z existujúcich jadrových elektrární (JE) v Európskej únii bude v roku 2030 mierne nižšia ako 60 €/MWh, čo je podľa správy Európskej komisie (EK) lacnejšie ako všetky ostatné formy energie.

LCOE odráža kapitálové aj prevádzkové náklady, ktoré je potrebné pokryť. Ide v podstate o dlhodobú cenu, za ktorú sa bude musieť elektrina vyrábaná elektrárňou predať, aby sa investorovi pokryli všetky náklady.

Správa to porovnáva s priemerom približne 65 €/MWh pre existujúcu vodnú kapacitu, 75 €/MWh pre vietor a 85 €/MWh pre solárne zdroje. Biomasa bude najdrahším zdrojom energie okolo 140 €/MWh, s ropou a zemným plynom na druhom mieste za okolo 135 €/MWh.

LCOE pre nové jadrové kapacity v roku 2030 bude približne 95 €/MWh, približne rovnaká ako plynové turbíny s kombinovaným cyklom, s vodnou energiou za niečo viac ako 40 €/MWh, vetrom mierne nad 70 €/MWh a solárnou energiou nad 80 €/MWh.

Podľa údajov vychádzajúcich z modelu energetických systémov EÚ, známeho ako Primes, zostane nová biomasa najdrahšou energetickou formou s cenou okolo 140 €/MWh s ropou a zemným plynom na druhom mieste na úrovni okolo 135 €/MWh.

Komisia uviedla, že náklady na skladovanie a ďalšie prepojenia nie sú do cien zahrnuté. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu kladie LCOE pri výstavbe nových JE do rozmedzia od 40 do 100 USD (približne 35 až 88 €) za MWh.

Správa EK tiež uviedla, že Spojené kráľovstvo (UK) vedie v EÚ pri poskytovaní dotácií na fosílne palivá. Zistila, že 12 miliárd € ročne podporuje fosílne palivá v UK, čo je podstatne viac ako 8 miliárd € vynaložených na energiu z obnoviteľných zdrojov.

Nemecko dávalo najväčšie energetické dotácie, pričom 27 miliárd € pre obnoviteľnú energiu predstavovalo takmer trojnásobok sumy 9,5 miliardy € pre fosílne palivá. Španielsko a Taliansko tiež poskytli viac dotácií na obnoviteľnú energiu ako na fosílne palivá.

Správa vychádza z najnovších dostupných údajov Eurostatu z roku 2016 a zistila, že v celej EÚ získala obnoviteľná energia 45% dotácií a fosílne palivá 33%.