Česká a Slovenská nukleárna spoločnosť vydali v roku 2001 spoločnú encyklopédiu „Kdo je kdo v české a slovenské energetice“. Vieme, že do encyklopédie sa vtedy nedostali mnohí významní pracovníci/pracovníčky buď preto, lebo nestihli odpovedať včas na výzvu autorov, alebo z iných dôvodov (v ďalšom budeme používať len mužský rod, aj keď sa výzva týka rovnako aj žien v jadre). Od tohto dátumu vyrástla v energetike nová generácia odborníkov a osobností a preto Slovenská a Česká nukleárna spoločnosť analyzujú možnosť prípravy nového vydania. Ďalšie informácie sa môžete dozvedieť z prezentácie v priloženom súbore: prezentácia.zip.

Sekcia seniorov SNUS sa pre pracovníkov slovenskej, a prípadne aj českej jadrovej energie podujala splniť túto úlohu pod vedením redakčného kolektívu v zložení Ján Haščík, Milan Kačmár, Juraj Klepáč, Juraj Kmošena a Jozef Markuš (vedúci kolektívu). Zber údajov a príprava takéhoto diela zaberie obyčajne niekoľko rokov. Predpokladáme, že nové vydanie by mohlo uzrieť svetlo sveta najneskoršie do r. 2021, teda v dvadsiate výročie prvého vydania knihy.

Naším zámerom je aspoň čiastočne vykryť biele miesta, ktoré zostali v roku 2001 a tiež zachytiť vývoj v oblasti personálneho obsadenia jadrovej energetiky a iných príbuzných činností na Slovensku a v Českej republike.

Pri príprave prvého vydania sa autori stretli s viacerými problémami, ktoré budeme musieť aj my riešiť:

  1. Otázka objektívneho kritéria pre zaradenie do publikácie – vhodné by bolo, aby kandidát pracoval v jadrovej energetike, alebo inej jadrovej oblasti aspoň 10 rokov.
  2. Niektoré inštitúcie vtedy nespolupracovali s autorským kolektívom v dostatočnej miere.
  3. Vytipovaní a oslovení kandidáti na zaradenie do encyklopédie nie vždy odpovedali aj na priame podnety autorského kolektívu.
  4. Termín jadrová energetika je síce dosť široký, ale predsa len nepokrýva všetky činnosti súvisiace s rádioaktívnym žiarením a bolo by ho treba rozšíriť – v 1. vydaní encyklopédie je viacero pracovníkov, ktorí nie sú priamo z energetiky, ale pracujú so žiarením a príbuznými vednými oblasťami. A tak to bude aj pri druhom vydaní, keďže mnohí z nich sú aktívni v rámci Slovenskej nukleárnej spoločnosti, prípadne českých partnerských organizácií(Jaderní veteráni ČR a i.).

Uvedomili sme si tiež značne nejednotnú štylizáciu popisov jednotlivých pracovníkov. Preto sme sa rozhodli pripraviť vzorový štandardizovaný formulár, ktorý by mohol uľahčiť kandidátom poskytnutie informácií o sebe, bez toho, aby bol popis príliš podrobný a zdĺhavý, alebo naopak zas krátky.

Svoj záujem o zaradenie, ako aj námety na zaradenie významných pracovníkov zo svojho okolia môžete adresovať redakčnému kolektívu cez tento online formulár.

[vc_icon icon_fontawesome=“fa fa-angle-down“ color=“custom“ background_style=“rounded“ background_color=“custom“ size=“lg“ align=“center“ css_animation=“none“ custom_color=“#ffffff“ custom_background_color=“#ed5656″]

Kto je kto v jadrovej energetike – nominácia

Formulár pre vyplnenie údajov pracovníka obsahuje fiktívne údaje. Prosíme, nahraďte ich reálnymi údajmi nominovanej osobnosti. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť/skrátiť podklady tak, aby sa nezmenil celkový zmysel údajov.

  • Uveďte svoj e-mail pre prípadné overenie údajov zo strany autorského kolektívu.
  • (pri nominácii už zosnulého)
  • (vrátane ekologických a finančných inštitúcií)
    Potvrdzujem, že som si prečítal/a Podmienky ochrany osobných údajov SNUS a súhlasím s nimi.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.