Európa riskuje, že stratí veľkú časť svojich jadrových výskumných kapacít kvôli „kríze v politickej vízii“ o energetických otázkach a obmedzených verejných finančných prostriedkoch, hovorí Európska spoločnosť pre atómovú energiu (EAES) vo včera zverejnenom stanovisku.

V dokumente sa hovorí, že na to, aby sa umožnil vyspelý jadrový výskum, je potrebný ďalší investičný program, ktorý umožní vyváženejší pohľad na budúci energetický mix Európy, najmä pokiaľ ide o potrebu dekarbonizácie.

Úspešný rozvoj nových jadrových technológií sa môže dosiahnuť pomocou výskumných laboratórií s primeranou infraštruktúrou a so spoluprácou a podporou priemyslu. Vyžaduje to „stabilné a špecializované programy financovania z národných, európskych a súkromných zdrojov“. To si naopak vyžaduje zmenu politických postojov voči jadrovej energii,  orientáciu na dlhodobé spoločenské prínosy nízkouhlíkovej, energeticky intenzívnej a stabilnej základnej technológie, ktorá dopĺňa obnoviteľné technológie.

Podľa EAES potrebné investície budú výrazne menšie než dotácie na podporu zavádzania a uvádzania obnoviteľných technológií do prevádzky.

S obmedzenými verejnými finančnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na vnútroštátnej aj európskej úrovni, sa výskumné inštitúcie stále viac spoliehajú na podporu priemyslu. Táto podpora však klesá a v takomto politickom prostredí podniky uprednostňujú investovanie do predĺženia životnosti jadrových reaktorov než do nových zdrojov.

„Pre dodávateľov je ťažké investovať do nových jadrových technológií a spoliehajú sa na osvedčené dizajny a elektrárne. To má za následok nedostatok inovácií a slabé vnímanie verejnosti, a to aj napriek výborným bezpečnostným záznamom.”

Postupná strata jadrových zručností v Európe je dobre zdokumentovaná, so starnúcou pracovnou silou a problémami pri prilákaní najlepších absolventov do tohto priemyslu. „Výsledkom bude slabá konkurencieschopnosť voči iným jadrovým hráčom vo svete a nedostatočné pochopenie nášho jadrového dedičstva.“

K dispozícii sú nástroje na stimuláciu jadrového výskumu v Európe, pričom jadrová energia je uvedená ako podporovaná technológia v rámci Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plán SET). Rámcový program Horizont 2020 má prostriedky určené na činnosti súvisiace so Zmluvou o Euratome. Finančné prostriedky Euratomu však stačia len na udržanie mierneho programu výskumu a vývoja vo vybraných oblastiach. Okrem toho existuje riziko, že tieto finančné prostriedky budú mať malý vplyv, ak nebudú náležite podporované jasnou politikou na úrovni členských štátov,

PRIDAJTE KOMENTÁR

Prosíme, vložte svoj komentár
Tu uveďte svoje meno

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.