malé modulárne reaktory

V posledných rokoch sa dosiahol významný pokrok v oblasti malých modulárnych reaktorov (SMR) s približne 50 koncepciami SMR v rôznych štádiách vývoja po celom svete a očakáva sa, že ich komerčná prevádzka sa začne „v najbližších rokoch“, povedala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).

Podľa MAAE majú SMR potenciál na uspokojenie potrieb širokého spektra používateľov a na výmenu starnúcich elektrární na fosílne palivá za zdroje s nízkymi emisiami oxidu uhličitého. Majú zlepšené bezpečnostné prvky a sú vhodné pre neelektrické aplikácie, ako je chladenie, kúrenie a odsoľovanie vody.

Niektoré SMR použijú prefabrikované systémy a komponenty na skrátenie stavebných prác a ponúkajú väčšiu flexibilitu a cenovú dostupnosť ako tradičné jadrové elektrárne (JE). Ponúkajú tiež možnosti pre krajiny s menšou elektrickou rozvodnou sieťou, regióny s menej rozvinutou infraštruktúrou a pre energetické systémy, ktoré kombinujú jadrové a alternatívne zdroje, vrátane obnoviteľných zdrojov.

SMR vyžadujú menej predbežného kapitálu na blok, ale ich náklady na výrobu elektrickej energie budú pravdepodobne vyššie ako náklady na výrobu elektriny vo veľkých reaktoroch. Ich náklady sa porovnajú s alternatívami a konkurencieschopnosť sa bude musieť dosiahnuť prostredníctvom úspor z množstva. „Rýchle nasadenie SMR bude zahŕňať rozvoj pružného dodávateľského reťazca, ľudských zdrojov a pevný regulačný rámec,“ uviedla agentúra.

MAAE nedávno vydala dve nové publikácie o SMR: Ukazovatele nasadenia pre malé modulárne reaktory, ktoré poskytujú členským štátom metodikou hodnotenia potenciálneho nasadenia SMR a aktualizované Pokroky v oblasti vývoja malých modulárnych reaktorových technológií, ktoré poskytujú prehľad o stave projektov SMR vo svete.