Fíni chcú dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Za pomoci jadra

0
75
Fínsko Helsinki

Fínska vláda privíta predĺženie existujúcich licencií pre jadrové elektrárne za podmienky, že fínsky jadrový dozor podporí všetky žiadosti.

Fínska nová stredo-ľavicová koaličná vláda sa tak vyjadrila v podrobnom politickom dokumente zverejnenom v utorok 4. júna 2019. V dokumente sa uvádza, že vláda sa plánuje „presunúť k uhlíkovej neutralite do roku 2035“, čo je jeden z najrýchlejších cieľov stanovených na celom svete.

Výroba elektrickej energie a tepla musí byť „takmer bez emisií“ do konca 30. rokov, motivovaná  úľavami na dani z energie pre ťažký priemysel a zavedením daňových výhod pre tepelné čerpadlá, veterné turbíny na mori a skladovanie elektrickej energie.

„Fínsko sa bude usilovať o to, aby sa stalo prvou prosperujúcou spoločnosťou na svete bez fosílnych palív.“

Vedúci strany sociálnych demokratov Antti Rinne, ktorý vytvoril päťstrannú alianciu centristických, ľavicových a zelených strán po tom, čo v aprílových voľbách tesne porazil nacionalistickú Stranu Fínov, vyhlásil, že je čas „investovať do budúcnosti“ po rokoch úsporných opatrení.

Vládny program vychádza z volieb, v ktorých sa klimatická kríza ukázala ako jedna z obáv fínskych voličov. Prieskum pre predchádzajúcu stredopravicovú vládu zistil, že 80% Fínov považuje opatrenia v oblasti klímy za naliehavé, pričom 70% respondentov uviedlo, že nová vláda musí urobiť viac.

Fínsko má štyri komerčné jadrové reaktory v JE Olkiluoto a Loviisa, ktoré v roku 2018 vyrobili približne 32% elektrickej energie. EPR Olkiluoto-3 je vo výstavbe od roku 2005 a šiesty blok, Hanhikivi-1, je v pokročilom štádiu plánovania.