Fínska spoločnosť Posiva začala s prvým systémovým testom na mieste konečného úložiska

Očakáva sa, že úplný systémový test na uloženie vyhoreného jadrového paliva sa začne tento týždeň v plánovanom zariadení na konečné ukladanie v hlbinnom geologickom ložisku spoločnosti Posiva vo fínskom Olkiluoto.

Majiteľ spoločnosti Posiva, ktorým je firma Teollisuuden Voima Oyj (TVO), vyhlásil, že test bude prvý svojho druhu a znamená, že Posiva dosahuje pokrok smerom k fáze prevádzkových skúšok svojho systému a technológie konečného ukladania. Podľa TVO bude test trvať niekoľko rokov. Jeho cieľom je dokázať, že prototypové procesy geologického ukladania na úložisku spoločnosti Posiva sú „všetko funkčné koncepty“. Test sa pripravuje od decembra 2017.

Procesy zahŕňajú umiestnenie palivových kaziet uložených do medených a oceľových nádob v otvoroch vyvŕtaných v tuneloch pod zemou. Potom nasleduje dopĺňanie tunelov s bentonitovou hlinkou a ich utesnenie pomocou liatej zátky.

Dva testovacie kanistre budú vybavené tepelnými rezistormi simulujúcimi zvyčajnú teplotu vyhoreného jadrového paliva, povedala TVO.

Teplota a tlak v nádobkách, testovacích otvoroch a okolitom skalnom podloží a správanie zásypu tunelov bude monitorovať približne 500 senzorov počas niekoľkých rokov.

V decembri 2016 dostala Posiva súhlas dozoru na začatie výstavby hlbinného geologického úložiska v Olkiluoto na juhozápadnom pobreží krajiny – prvom konečnom úložisku vstupujúcom do fázy výstavby.

TVO uviedla, že náklady na vybudovanie zariadenia na zapuzdrenie na mieste, výkop a vybavenie dvoch úložných tunelov sa odhadujú na približne 500 miliónov €.

„Zatiaľ sa použila asi 1 miliarda eur pri skúmaní miesta na konečné ukladanie a vývoj zariadenia,“ uviedol prezident Posivy Janne Mokka.