olkiluoto
Fínska jadrová elektráreň Olkiluoto. Foto: TVO

Fínska vláda včera udelila prevádzkovú licenciu pre jadrový blok EPR Olkiluoto-3 spoločnosti Teollisuuden Voima Oyj (TVO), ktorý sa blíži k dokončeniu v okrese Eurajoki v juhozápadnom Fínsku.

Olkiluoto-3 bude bezpečné

Spoločnosť TVO uviedla, že licencia na dobu určitú pre tento blok s výkonom 1600 MW je platná do konca roka 2038. Úrad pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť (STUK) 25. februára overil, že fungovanie bloku Olkiluoto-3 bude bezpečné, čo zohralo dôležitú úlohu pri rozhodovaní vlády. Hodnotenie regulátora je založené na komplexnom hodnotení bezpečnosti. Posúdil technickú a štrukturálnu bezpečnosť elektrárne a schopnosť TVO a jej zamestnancov bezpečne prevádzkovať tento blok.

STUK vyhlásil, že podmienkou licencie bude to, že spoločnosť TVO vykoná prvé periodické hodnotenie bezpečnosti do konca roka 2028 a predloží ho STUK na schválenie. TVO bude ešte potrebovať samostatné povolenie od STUK na zavážanie jadrového paliva.

Vibrácie v spojovacom potrubí

tvo_logoPred zavezením paliva sa však musí vyriešiť problém vibrácie v spojovacom potrubí ku kompenzátoru objemu, ktorý je súčasťou primárneho okruhu. Vibrácie boli zistené v priebehu nedávnych testov spúšťania.

„STUK skontroluje plány na riešenie predložené spoločnosťou TVO, bude dohliadať na práce a overí, či boli modifikácie dokončené a či bude efektívnosť riešenia vyskúšaná pred zavezením paliva,“ napísala TVO.

Jadrová energetika vo Fínsku

Spolu s obnoviteľnou energiou hrá jadrová energia rozhodujúcu úlohu v boji proti zmene klímy. Asi 27% elektrickej energie spotrebovanej vo Fínsku sa vyrába v štyroch komerčných reaktoroch v krajine.

Uvedenie bloku Olkiluoto-3 do prevádzky povedie k zvýšeniu tohto podielu na približne 40%.

TVO včera neuviedla žiadne podrobnosti o harmonograme prevádzky bloku Olkiluoto-3, ale podľa plánu, ktorý poskytol STUK minulý mesiac, sa očakáva, že blok dodá elektrinu do národnej siete prvýkrát v roku 2020. Zaváženie paliva sa očakáva do konca roka 2019. Výstavba bloku Olkiluoto-3 sa začala v auguste 2005 a má sklz deväť rokov.

V marci 2018 spoločnosť TVO podpísala dohodu s konzorciom Areva-Siemens (Areva bola medzitým reštrukturalizovaná na Framatome a Orano v roku 2017), týkajúcu sa nákladov a strát spôsobených oneskoreniami projektu Olkiluoto-3. V rámci vyrovnania mali byť vyplatené kompenzácie vo výške 450 miliónov € vo dvoch splátkach.