Nič nebráni udeleniu prevádzkovej licencie pre fínsku Olkiluoto-3

0
93
Výstavba Olkiluoto-3

Fínsky jadrový dozor STUK oznámil vláde, že jadrová elektráreň (JE) Olkiluoto-3, postavená pre Teollisuuden Voima (TVO), je bezpečná a nevidí žiadne prekážky pre vydanie prevádzkovej licencie pre toto zariadenie.

STUK vo vyhlásení pre ministerstvo zamestnanosti a hospodárstva uviedol, že jeho hodnotenie bolo založené na komplexnom hodnotení bezpečnosti. Posúdil technickú a štrukturálnu bezpečnosť elektrárne a schopnosť TVO a jej zamestnancov bezpečne prevádzkovať blok.

Dozor povedal, že nevidí žiadnu prekážku pre udelenie licencie na prevádzku TVO do konca roka 2038. Podmienkou pre spoločnosť TVO je, že vykoná prvé pravidelné periodické posúdenie bezpečnosti do konca roka 2028 a predloží ho STUK na schválenie.

Konečné rozhodnutie o tom, či môže alebo nemôže byť vydaná prevádzková licencia pre blok EPR s výkonom 1600 MW, prijme fínska vláda.

 

Zaváženie paliva na Olkiluoto

Zavážanie paliva do reaktora Olkiluoto-3 vyžaduje osobitné povolenie. Jednou z položiek, ktoré sa majú monitorovať a skontrolovať pred zavezením paliva, sú vibrácie potrubia spájajúceho kompenzátor objemu s primárnym okruhom, ktoré boli zistené pri skúškach primárneho okruhu. Podľa STUK v tejto otázke existujú „alternatívne technické riešenia“.

Dozor bude kontrolovať plány spoločnosti TVO na vyriešenie tejto otázky, dohliadať na skutočnú implementáciu riešenia a overí výsledky pred tým, ako sa začne zavážať palivo.

Minna Tuomainenová, projektová manažérka STUK pre Olkiluoto-3, povedala, že TVO ako držiteľ licencie zodpovedá za bezpečnosť a prevádzku zariadenia. Podľa STUKu hodnotenie bezpečnosti sa vzťahuje nielen na prevádzku zariadenia, ale aj na riadenie jadrového paliva a jadrového odpadu. TVO plánuje likvidáciu jadrového odpadu JE Olkiluoto na konečnom úložisku v Olkiluoto.

M. Tuomainenová uviedla, že prípravy na komerčnú prevádzku bloku Olkiluoto-3 prebiehajú a STUK dôkladne monitoruje prácu pred jeho spustením. Povedala, že testovanie systémov je stále neúplné. Podľa odhadu STUK sa očakáva, že Olkiluoto-3 dodá elektrickú energiu do národnej siete prvýkrát v roku 2020. Očakáva sa, že zavážanie paliva sa uskutoční do konca roka 2019.

Výstavba Olkiluoto-3

Výstavba Olkiluoto-3 sa začala v auguste 2005 a za plánom mešká asi deväť rokov. V marci 2018 spoločnosť TVO podpísala dohodu s konzorciom Areva-Siemens (Areva bola reštrukturalizovaná na Framatome a Orano v roku 2017) o nákladoch a stratách spôsobených meškaním projektu Olkiluoto-3. V rámci vyrovnania budú vyplatené kompenzácie vo výške 450 miliónov € vo dvoch splátkach.